25 Photos - Nov 14, 2015
Photo: 1637. "Търговци в храма" - 34 х 100 см., 1200 лв.

Когато материята подмени порива на духа... Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1624. "Вечният улов" - 40 х 100 см., маслени бои, платно, 1100 лв.

Вечната жертва. Когато изборът е опредлен от други. 
  Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1633. " Сърце на ангел" -  31 х 31 см., маслнеи бои, платно, 500 лв.

Експресия на пориви към нещо, което минава през сърцето. 

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1614. "През прозореца" - 50 х 70 см., маслени бои, платно, 950 лв.

Ако можехме да останем деца, за да избегнем грубата реалност.Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1616. "Ангел" - 70 х 50 см., малсени бои, платно, 1000 лв.

Ангелът е детето, което бяхме ние. Преди материята да ни предложи другата страна на монетата. Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1629. " Нагоре" - 80 х 40 , маслени бои, платно, 900 лв.
Посоката на спасението. 


Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   

#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1632. "Фрагмент от живота" -  101 х 32 см.,  маслени бои, платно, 1000 лв.

Имащият и нуждаещият се. Трансормации, връзки, разминаване, очакване. 

 Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: "Къща в небето" - 80 х 34 см., маслени бои, платно, 880 лв.

Един дом някъде горе, където битието не определя съзнанието. 

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com   00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1613. "Тишина" - 45 х 70 лв., маслени бои, платно, 900 лв.

Когато светът е обърнат наопаки, пазим... тишина, защото се страхуваме.


 
Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1628. "Животът в кръг" - 70 х 70 см, маслени бои, платно, 1300 лв.

Въртене в кръг, движение или иилюзии? Има и друг път !  

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: "Знаци в ноща" - 31 х 31 см., маслени бои, платно, 500 лв.

Диалог с нощта, преплетен с тайнство и знаци.

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   #ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1620. "Колона" - 57 х 50 лв., маслени бои, платно, 880 лв. 

Знаци на духа. Колона на духа. Границата между деня и нощта. 

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1617. "Стартият фар" - 100 х 80 см., маслени бои, платно, 1000 лв.

Брегът, като дом на светлината, която дава посоката. 
Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1636. "Теза и антитеза" - 80 х 70 см., маслени бои, платно, 1400 лв.

Другият диалог: Когато посочената теза,  получи неочаквана антитеза. 
 Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: "Гълъбите и злото" - 70 х 70 см., маслени бои, платно, 1200 лв.

Паралелни енергии с пресечна точка и винаги с различен резултат. 


 Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1618. "Феникс" - 62 х 62 см., маслени бои, платно, 1000 лв.


Възкръсването.... Енергията, която превръща пепелта в светлина, магично и необяснимо. 
Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: " Ореоли" - 80 х 80 см., малсени бои, платно, 1500 лв.

Кръгът. Общата форма на безкрая, на божественото, но и на знаците на материята. 

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1626. "Моето трезорче" -  60 x 60 см., маслени бои, платно, 900 лв.
 
Един детски прочит на знаци от материята. Другото трезорче. 

Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: " Изгубеният ключ" - 70 х 70 см.,  маслени бои, платно, 1300 лв.

Когато търсим ключа към вътрешната си свобода, към Аза. Кои сме и накъде вървим ?
Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com  00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1625. "Утробата" -  35х 50 см., маслени бои, платно, 500 лв.

Спомен за едно място на равноденствие, когато полюсите се сливат.Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com 00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1615. "Стената на плача" - 31 х 70 см., маслени бои, платно, 850 лв.

Надежда, вяра, послание, сбъдване. Мост между мрака и светлината.Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com 00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1623. "Дух и материя" - 25 х 60 см., маслени бои, платно, 550 лв. 

Винаги заено и винаги един срещу друг.Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com 00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1619. "Пътуване натам" - 80 х 60 см., маслени бои, платно, 1200 лв.

Движението, стремежът, поривът... Посоката е ясна - натам !
Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com 00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.euPhoto: 1622. "Пътуване натам" - 70 х 60 см. , маслени бои, платно, 1100 лв.

Поглед навътре, в дълбокото, съкровеното.Експонатът участва в  изложбата " Търговците в храма" на проникновения живописец Владмир Запрянов.  
Можете да видите в Галерия Европа на ул. Леге № 3. Обадете се, за да уговорим посещение. Ако търсите определен стил или сюжет, свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретни предложения. 

#ГалерияЕвропа , София, ул. Леге 3; europeartgallery@gmail.com; 00359 894 341 724; www.artgalleryeurope.eu

To see the exhibit, please arrange a visit. If you are looking for a certain style or subject, contact us to send you specific proposals. You can bye and online.   
#ArtGalleryEurope - europeartgallery@gmail.com 00359 894 341 724      ww.artgalleryeurope.eu