62 Photos - Apr 11, 2015
Photo: 20.08.2015 trwa wyburzanie nawierzchni peronu 2Photo: 20.08.2015 trwa wyburzanie nawierzchni peronu 2Photo: 20.08.2015 trwa wyburzanie nawierzchni peronu 2Photo: Trwa sprzątanie po rozbiórce torów nr 6 i 8 6.07.2015Photo: 6.07.2015 baza sprzetowaPhoto: Tor nr 8 został rozebrany do końca 6.07.2015Photo: Tor nr 1 został zamknięty dla ruchu wkrótce zostanie rozebrany, tor nr 3 też jest zamknięty i zostanie rozebrany po modernie obecny tor nr stanie się torem nr 1Photo: 6.07.2015 wskaźniki zamknięcia torów nr 1 i 3Photo: Wskaźnik D1 oznaczający zamnięcie toru nr 1Photo: Wskaźnik D1 oznaczający zamkniecie toru nr 3 po lewej i nr 1 na wprostPhoto: Tor nr 1 jeszcze przed rozbiórką 6.07.2015Photo: Przed modernizacją peron 2 widok na część która zostanie wyburzonaPhoto: Przed modernizacją 2 skrajne przęsła zostaną zdemontowane bo peron będzie się zaczynał koło schodówPhoto: Przed modernizacją zejście z peronu 1 na wprost będzie zabudowany szyb windyPhoto: Przed modernizacją, przejście pod torami przed remontemPhoto: Przed modernizacją, tu zamiast schodów zostanie zabudowany szyb windy na peron 2Photo: Przed modernizacją inne ujęcie schodów do rozbiórki, w ich miejscu pojawi się windaPhoto: Przed mod., peron 2 tor nr 1 zostanie zlikwidowany bo peron zost. poszerzony a jego funkcję przejmie obecny tor nr 3, który będzie zmod.Photo: Przed modernizacją widok na miejsce, gdzie powstanie nowy peron 1APhoto: Przed modernizacją peron 2 ze starą nawierzchnią tor nr 2 został zmodernizowany w zeszłym roku (2014)Photo: Przed modernizacją wystający dach magazynu zostanie skrócony, by nie kolidować z siecią trak., która zostanie rozwieszona nad torem nr 8 (do peronu 1A)Photo: Przed modernizacją waga wagonowa i rampa do rozbiórkiPhoto: Przed modernizacją peron 2 i po prawej przyszły 1APhoto: Przed modernizacją przejście przed remontemPhoto: Przed modernizacją wejście na peron 2 obecnie są 2 partie schodów po modernie wschodnie schody zastąpi windaPhoto: Przed modernizacją płot do wymianyPhoto: Przed modernizacją peron 1 przed remontemPhoto: Jeszcze jedno ujęcie drogi ładunkowej do przebudowy i dachu do skróceniaPhoto: Trwa rozbiórka toru nr 8, zostanie on wymieniony bo na nim będą się zatrzymywać pociągu zatrzymujące się przy nowym peronie 1a 28.06.2015Photo: Rozbiórka toru nr 8 28.06.2015Photo: Tor nr 8 w trakcie rozbiórki 28.06.2015Photo: Po lewej nierozebrany fragment toru nr 8 na wprost częściowo rozebrany tor nr 6, który będzie skrócony tak by zmieścić tutaj nowy peron 1a 28.06.2015Photo: 28.06.2015Photo: Tor nr 8 w trakcie rozbiórki 28.06.2015Photo: Tor nr 8 po rozbiórce 28.06.2015Photo: 12.08.2015 trwa budowa peronu 1aPhoto: Peron 1 a 12.08.2015Photo: Zamknięta i wygrodzona część peronu 2 12.08.2015Photo: Rozebrany tor nr 1 12.08.2015Photo: Rozebrany tor nr 1 12.08.2015Photo: 12.08.2015Photo: Photo: 23.08.2015 trwa budowa peronu 1aPhoto: 23.08.2015 trwa budowa peronu 1aPhoto: 23.08.2015 kozioł oporowy na torze nr 8, na którym będą się zatrzymywać pociągi obsługiwane z peronu 1a Photo: 23.08.2015 trwa budowa nawierzchni peronu 1aPhoto: 23.08.2015 trwa układanie płyt przejściowychPhoto: 23.08.2015 latarnie, które będą oświetlać peron 1aPhoto: 23.08.2015 trwa rozbiórka nawierzchni peronu 2Photo: 23.08.2015 trwa rozbiórka nawierzchni peronu 2Photo: 23.08.2015Photo: 23.08.2015Photo: 7.09.2015 trwa rozbiórka wiaty nad peronem 2Photo: 7.09.2015Photo: 7.09.2015Photo: 7.09.2015 trwa rozbiórka nawierzchni peronu 2Photo: 7.09.2015Photo: 7.09.2015 peron 1aPhoto: 7.09.2015 peron 1a jest już prawie ukończonyPhoto: 7.09.2015Photo: 7.09.2015Photo: 7.09.2015 trwają prace na peronie 2