26 Photos - Nov 24, 2013
Photo: Zachodnia głowica stacji przejazd w km 96,940, który z kat. A zostanie przekwalifikowany na kat. CPhoto: Ostatni rozjazd w zachodniej cz. stacji w kier. Leszna GórnegoPhoto: Widok w drugą stronę rozjazdy w zach. części stacjiPhoto: Sygnalzatory w okolicy dworca widziane z zachodniej głowicy stacjiPhoto: Rozjazdy w zachodniej części stacjiPhoto: Nastawnia wykonawcza w zach. części stacjiPhoto: Przejazd w km 96,940 widziany od południaPhoto: Peron nr 2 kraniec zachodniPhoto: Peron nr 2Photo: AgregatorowniaPhoto: Wschodnia głowica stacji sygnalizatory B i C wyjazdowe w kierunku RokitekPhoto: Peron 1 i rozjazd ok. km 96,000Photo: Budynek dworca, kiedyś stał tutaj budynek taki jak w MałomicachPhoto: Rozjazd z toru nr 1Photo: Zbliżenie na sygnalizatory B i CPhoto: Przejazd kat A w km 95,908, który zostanie przekwalifikowany do kat. DPhoto: Widok od wschodu w kierunku zachodnim tył sygnalizatorów B i CPhoto: Mechanizm opuszczania/podnoszenia szlabanów na przej. w km 95,908Photo: SzaletPhoto: Perony i widok w kier. RokitekPhoto: MegafonyPhoto: Nastawnia dysponująca w budynku dworcaPhoto: Zegar wskazuje poprawnie czasPhoto: Oznaczenia nastawni dysponującejPhoto: Sterowanie szlabanami na przejeździe w km 95,908Photo: Pędnie dawnych semaforów zlikwidowanych kilka lat temu zastąpionych sygnalizatorami świetlnymi