21 Photos - Apr 9, 2014
Photo: Rawka (zwana również Bolimówką), jest prawym dopływem Bzury o długości 97 km i powierzchni dorzecza 1192 km². Jej walory krajobrazowe i przyrodnicze czynią ją szczególną w skali Polski środkowej. Warte podziwiania jest nie tylko geomorfologicznie ukształtowane koryto rzeki, ale i cała dolina. Szczególnie urokliwe są tereny w okolicy miejscowości Doleck, Suliszew, Kamion, Budy Grabskie.Płynie przez Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Rawską i Równinę Łowicko-Błońską.Źródłowy odcinek rzeki składa się z dwóch strug, które łączą się w jedno koryto w okolicach Kochanowa, skąd Rawka płynie aż do Rawy Mazowieckiej w kierunku wschodnim, zataczając szeroko łuk na południe, a po minięciu miasta Rawa Mazowiecka rzeka zmienia kierunek i płynie na północ. W wyniku procesów denudacyjnych wykształciły się tu liczne boczne – krótkie, ale dość głębokie – dolinki o charakterze wąwozów, urozmaicające krajobraz zwłaszcza na odcinku do wsi Kamion. Dalej Rawka przepływa przez kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, a poniżej wsi Bolimów przez bezleśną wysoczyznę. Uchodzi do Bzury, poniżej Kęszyc.
         Dolina Rawki to zjawisko odosobnione na Mazowszu i niezwykłe w tej części kraju. Naturalny bieg koryta rzecznego o licznych meandrach i starorzeczach, wysepki i łachy w nurcie o zmiennej głębokości, zwarty kompleks Puszczy Bolimowskiej – czynią z samej rzeki i jej okolic malowniczy krajobraz. Z tego powodu od 1983 r. Rawka poddana została ochronie rezerwatowej na całej długości swojego biegu. Ochronie podlegają: rzeka oraz tereny pobrzeżne do 10 m w głąb lądu, wybrane starorzecza, torfowiska i podmokłe łąki oraz ujściowe odcinki trzech dopływów leśnych: Rokity, Korabiewki i Grabinki. Rozciągnięta po obu stronach rzeki Puszcza Bolimowska o powierzchni dochodzącej do 10 tysięcy ha to współcześnie największy po Puszczy Kampinoskiej zwarty obszar leśny w okolicach Warszawy.
         Warte obejrzenia tutaj są liczne zabytki kultury (dwory, parki, stare chaty, kościoły, kapliczki, itp.) oraz świadectwa burzliwej historii Polski (cmentarze wojskowe, pozostałości okopów, fortyfikacji, itp.).Ten malowniczy teren ze względu na swoje walory cieszy się dużym uznaniem wśród tych, którzy przemierzają go: pieszo, konno, rowerem czy też spływają kajakami wraz z nurtem rzeki.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: