20 Photos - Apr 8, 2014
Photo: Luciąża, Lucięża, Bogdanówka, lewy dopływ Pilicy o długości 53 km i pow. dorzecza 760 km². Płynie ze Wzgórz Radomszczańskich, gdzie początek jej daje kilka strumyków spływających na północ w pobliżu wsi Przerąb i Rzejowice. Na odcinku kilku kilometrów koło Trzepnicy Luciąża płynie głęboką doliną wśród lesistego krajobrazu, a następnie  szeroką doliną na Równinie Piotrkowskiej. Na rzece tej na terenie gmin Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Rozprza  został utworzony w 1998 r. zbiornik retencyjny „Cieszanowice”. Za wsią Milejów, na prawym brzegu pojawiają się sosnowe kompleksy leśne. Ostatnie 10 km biegu rzeki to malowniczy krajobraz i przełom z wysokim piaszczystym brzegiem. Za mostem w Kłudzicach i za Przygłowem dopłyniemy do pięknego zakola tzw. przez nas „złotego oka” Luciąży. Luciąża wpływa do Pilicy nieco poniżej Sulejowa koło dawnej osady młynarskiej Murowaniec, gdzie jeszcze w 1970 r. stał cysterski młyn.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: