Photo: God - Honour - Homeland ! Last night I the personally checked what I'm worth in the evaluation of Poles ( I know myself very well / highly and I know at what me stand!) about my values ​​( personally speaking with substituted me knowingly individuals; plugins: persons of government / persons the ruling, persons of the pseudo-governing and 'THEY' / "ONI") when / if the lead the personally debate / polemic / lecture without giving my personal data and what I'm worth in the evaluation of Poles when / if I give my real personal data information; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. In the first edition / in first option (in the evaluation / in rating persons of debating with me) my Apolitical Non-partisan Comprehensive Perfect with Synchronized Program for all spheres of human life is : wonderful , brilliant, marvelous, timeless; in the evaluation / in the rating of other persons only superlatives! In the second version of / in the second option ( in the evaluation / in rating of this same / identical persons of debating with me) my program and My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski only itself suitable to thrown to the trash! Please international community to objectively assess at the extent Poland / the Whole Polish and whether really / indeed regained true the independence!

Bóg - Honor - Ojczyzna! Minionej nocy osobiście ja sprawdziłem o jakiej jestem (siebie bardzo dobrze znam i wiem na co mnie stać!) wartości (osobiście rozmawiając z podstawionymi mi świadomie osobami; wtyczki: osób rządzących, osób pseudo-rządzących i "ONI") kiedy / gdy prowadzę debatę / polemikę / wykład bez podawania moich danych personalnych i o jakiej jestem wartości kiedy / gdy podam moje prawdziwe dane personalne; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. W pierwszej wersji / w pierwszej opcji (w ocenie konwersantów / rozmówców) mój apolityczny, bezpartyjny, kompleksowy, perfekcyjny, ze synchronizowany program dla wszystkich sfer życia ludzkiego jest: wspaniały, genialny, cudowny, ponadczasowy; w ocenie innych osób tylko superlatywy! W drugiej wersji / w drugiej opcji (w ocenie tych samych / identycznych konwersantów/ rozmówców) mój program i moja zacna osoba nadaje się tylko do wyrzucenia do kosza! Proszę społeczność międzynarodową do obiektywnej oceny na ile Polska / Cała Polska i czy w ogóle naprawdę odzyskała prawdziwą niepodległość!
Prawdziwy Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz  Wiesław Tomasz Cendrowski. November 10 / 11, 2013 time: 05:37:59:59 PM / 06:30:59:59 AM / 01:40:59:59 PM, Central Europe, The Whole POLAND at forever, Warsaw.
Loading...
Wiesław Tomasz Cendrowski Prezydent - Premier.
Public
God - Honour - Homeland ! Last night I the personally checked what I'm worth in the evaluation of Poles ( I know myself very well / highly and I know at what me stand!) about my values ​​( personally speaking with substituted me knowingly individuals; plugins: persons of government / persons the ruling, persons of the pseudo-governing and 'THEY' / "ONI") when / if the lead the personally debate / polemic / lecture without giving my personal data and what I'm worth in the evaluation of Poles when / if I give my real personal data information; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. In the first edition / in first option (in the evaluation / in rating persons of debating with me) my Apolitical Non-partisan Comprehensive Perfect with Synchronized Program for all spheres of human life is : wonderful , brilliant, marvelous, timeless; in the evaluation / in the rating of other persons only superlatives! In the second version of / in the second option ( in the evaluation / in rating of this same / identical persons of debating with me) my program and My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski only itself suitable to thrown to the trash! Please international community to objectively assess at the extent Poland / the Whole Polish and whether really / indeed regained true the independence!

Bóg - Honor - Ojczyzna! Minionej nocy osobiście ja sprawdziłem o jakiej jestem (siebie bardzo dobrze znam i wiem na co mnie stać!) wartości (osobiście rozmawiając z podstawionymi mi świadomie osobami; wtyczki: osób rządzących, osób pseudo-rządzących i "ONI") kiedy / gdy prowadzę debatę / polemikę / wykład bez podawania moich danych personalnych i o jakiej jestem wartości kiedy / gdy podam moje prawdziwe dane personalne; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. W pierwszej wersji / w pierwszej opcji (w ocenie konwersantów / rozmówców) mój apolityczny, bezpartyjny, kompleksowy, perfekcyjny, ze synchronizowany program dla wszystkich sfer życia ludzkiego jest: wspaniały, genialny, cudowny, ponadczasowy; w ocenie innych osób tylko superlatywy! W drugiej wersji / w drugiej opcji (w ocenie tych samych / identycznych konwersantów/ rozmówców) mój program i moja zacna osoba nadaje się tylko do wyrzucenia do kosza! Proszę społeczność międzynarodową do obiektywnej oceny na ile Polska / Cała Polska i czy w ogóle naprawdę odzyskała prawdziwą niepodległość!
Prawdziwy Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz  Wiesław Tomasz Cendrowski. November 10 / 11, 2013 time: 05:37:59:59 PM / 06:30:59:59 AM / 01:40:59:59 PM, Central Europe, The Whole POLAND at forever, Warsaw.

+1
one comment