Photo: Of course / obviously, that object / matter, which should me (Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski) be passed are; estate; estates / palaces / buildings on / at / the streets / in along the streets: in Warsaw, the Whole Poland: Belwederska, Krakowskie przedmieście i Aleje Ujazdowskie! Oczywiście, że przedmiotem, który należy mi (Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski) przekazać są posesje / pałace / budynki przy ulicach / wzdłuż ulic w Warszawie, Polska: Belwederska, Krakowskie przedmieście i Aleje Ujazdowskie! > ; + > ;
Soon / shortly / presently / anon; Spokojnie. Osobiście przejmę prawnie należne mi pałace w celu realizcji Mojego Programu. //// Take it easy. I personally take over the rightful due me palaces in purpose: the realization / implementation of my program. //// Czas bardzo prędko upływa / czas ucieka! Właściwie już tego czasu nie ma! Myślę, że nadszedł najwyższy czas i termin aby przekazać osobiście i dla mnie tylko, dla: Cendrowski Wiesław Tomasz / na moje tylko ręce, na ręce: Cendrowski Wiesław Tomasz;  Wszystkich budynków rządowych i wszystkich budynków prezydenckich w Warszawie, Polska. Niebawem po ten fakt osobiście Moja Osoba: Cendrowski Wiesław Tomasz się zgłosi pod specjalnymi adresami. Proszę sobie nie żartować z powagi sytuacji! Tylko Moja Osoba; Tylko: Cendrowski Wiesław Tomasz może i musi zapobiec całemu prawdziwemu, globalnemu złu!
Time expires very quickly / time expires very; ticking! Inherently, now / already time do not has; hereof time do not has! I think, that it's high time and date to convey personally and for me only, for: Cendrowski Wiesław Tomasz; at / on my only hands, on / at hand: Cendrowski Wiesław Tomasz; All government buildings and all buildings presidential in Warsaw, Poland. Soon after yon fact; My Person: Wieslaw Tomasz Cendrowski itself report beneath the specific addresses! Please himself do not joke with the seriousness this situation! Only My Person; Only: Cendrowski Wiesław Tomasz can and must prevent the whole true, global evil! +  soon / shortly / presently / anon; Panowie i Panie (FBI); Termin / data i czas wykonania specjalnego zadania: 24 Czerwiec 2013, do godziny: 11:59:59 pm, strefa czasowa: Centralna Europa. //// Ladies and Gentlemen (FBI); Date and time accomplish / performance of the special task: June 24, 2013, until hours: 11:59:59 pm, Timezone: Central Europe; Chłopcy z FBI  USA; Proszę za wszelką cenę się postarać i wykonać - z prędkością światła - moją specjalną instrukcję. Jeżeli mnie zawiedziecie. Ja osobiście dobiorę się do wszystkich bilingów / połączeń telefonicznych, które są przypisane / przydzielone do konkretnych globalnych zdrajców (dla mnie to nie problem) - mojej Całej Ojczyzny Wielkiej Polski. //// Boys from the U.S. FBI; Please behind all means to try and perform / realize - with the speed of light - my special instructions. If You disappoint me! I personally choose itself to all billings / phone calls, that are assigned / allocated to specific global traitors (for me it's not is problem) - my  Homeland; the Whole Great Polish; Instrukcja o wyjątkowo specjalnym znaczeniu (oficjalna i jawna) dla Federalne Biuro Śledcze / Federal Bureau of Investigation (FBI) (!); Dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i dla Całego Świata, proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie połączenia telefoniczne (wszystkie kontakty) osób rządzących i pseudo - rzących w Całej Polsce (na przykład: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i etc.) od 10 Kwiecień 2010 do chwili / do momentu dnia dzisiejszego z: Kremlem i to przede wszystkim z: Vladimir Vladimirovich Putin!
Instructions about unique and special signification / meaning (official and explicit) for the Federal Bureau of Investigation / Federal Bureau of Investigation (FBI) (!) For true / real good, and for real security the Whole Polish, and for the whole World, please immediately check, and perform verification / conduct with the speed light all calls phone (all contacts) persons of governing and of pseudo-governing in the Whole Poland, from April 10, 2010 to date / until the day / today with : the Kremlin and it first of all with: Vladimir Vladimirovich Putin(!); Zdrajcy polskiej racji stanu; Nielegalna władza w Polsce od 10 kwietnia 2010; Samozwaniec / uzurpator Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz, komuniści i inne podobne wynalazki, prawie już sprzedali lotnisko w Warszawie, Polska, dzielnica: Okęcie, imienia: Chopina o znaczeniu strategicznym. To wszystko także woła o pomstę do nieba!
Traitors Polish Raison D'etat / State; Illegal government in Poland from April 10, 2010;  The pretender / the usurper Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz, communists and other similar the inventions, almost already sold the Airport in Warsaw, Poland, district: Okęcie, name: Chopin's about strategic importance. This everything also the call / cries about vengeance to heaven!
Photos My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski I made personally in day JUNE 14, 201[3] from 12:50:00 pm to 12:50:00 pm, WARSAW, the Whole POLAND; Proszę kontynuować (z prędkością światła) tworzenie drugiej apolitycznej armii wojska Polskiego (1 500 000 żołnierzy), o wszystkich możliwych specjalnościach / formacjach! //// Proszę rozszerzyć to moje polecenie na wszystkie Państwa Unii Europejskiej i na wszystkie Państwa NATO! //// Please continue (with the speed of light) the create the second apolitical army (military, troops) Polish (1 500 000 soldiers), about all the possible specializations / formations! Please extend my command to all European Union Countries / States and in at all Countries / States North Atlantic Treaty Organization!
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok, Gdańsk (trójmiasto), Szczecin, Warszawa, Suwałki, Rawa Mazowiecka, Mszczonów and not only; All City the Whole World! All City the Whole POLAND! Warsaw; Hotel BRISTOL, ZŁOTORIA k/BIAŁEGOSTOKU, Wrocław, Warsaw/Warszawa, Częstochowa, Katowice, LUBLIN, Warszawa, Częstochowa, Katowice, Warszawa, Katowice, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, BIAŁYSTOK, LUBLIN, WROCŁAW, KRAKÓW, {{WARSZAWA}}, BIALYSTOK, {{WARSZAWA}}, LUBLIN, {{{{WARSZAWA}}}}, Suwałki, Białystok, Międzyrzec Podlaski, LUBLIN, RZESZÓW, NOWY SĄCZ, KATOWICE, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, AUGUSTÓW, WARSZAWA, KATOWICE, WROCŁAW, WARSZAWA, BIAŁYSTOK, WARSZAWA. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, SUNDAY,  Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Monday, Thursday, FRIDAY, Tuesday, month MAY 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, WEDNESDAY, Thursday, Friday, SATURDAY, SUNDAY, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, SUNDAY, Monday, Tuesday, Wednesday, MONDAY, Tuesday, Wednesday, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY, MONTH JUNE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Tuesday, SUNDAY, MONDAY, MONTH JULY 01, 02, 07, 08, 2013 year,  02:26:00 pm, 03:20:00 pm, 11:58:00 pm, 01:53:00 am, 07:24:00 am, 08:35:00 am, 06:35:00 pm, 11:18:00 am, 06:56:00 pm, 11:24 am, 11:29:00 am, 12:14:00 am, 06:51:00 pm, 05:10:00 am, 05:24:00 am, 01:58:00 am, 06:04:00 am, 02:04:00 pm, 02:39:00 pm, 08:55:00 pm, 11:38:00 am, 04:08:00 pm, 09:01:00 am, 01:00:00 pm,  03:33:00 pm, 09:04:00 am, (operating system failure) 01:06:00 pm, 05:23:00 pm, 06:30:00 pm, 08:16:00 am, 05:10:00 pm, 07:20:00 am, 02:43:00 pm, 05:35:00 am, 05:48:00 am, 12:53:00 pm, 03:08:00 pm, 08:19:00 am, 11:28:00 pm, 12/00:08:00 am, 05:21:00 pm, 05:48:00 pm, 10:00:00 am, 11:33:00 am, 02:50:00 pm, 09:05:00 pm, 11:00:00 am, 11:18:00 am, 12:44:00 pm, 06:25:00 pm, 11:04:00 am, 05:21:00 pm, 10:15:00 am, 02:10:00 pm, 04:56:00 pm, 11:09:00 pm, 11:19:00 am, 11:13:00 pm, 08:30:00 am, 08:49:00 am, 04:19:00 pm, 04:28:00 pm, 11:08:00 am, 03:56:00 pm, 06:24:00 pm, 11:49:00 am, 03:40:00 pm, 07:59:00 pm, 11:40:00 am, 07:29:00 am, 07:38:00 pm,  (ritardare; motivo: meteorologiche estreme) 11:09:00 am, 06:06:00 pm, 06:18:00 pm, 12:30:00 am, 03:59:00 pm, 06:25:00 am, 09:18:00 am 11:53:00 am, 06:30:00 pm, 04:40:00 pm, 02:29:00 pm, 03:58:00 pm, 01:36:00 pm, 06:24:00 pm, 00:12:00 am, 05:44:00 pm, 07:24:00 pm, 10:18:00 am, 05:09:00 pm, 11:09:00 am, 06:18:00 pm, 01:50:00 pm, 11:58:00 am, Central Europe. (Wpis opóźniony z: absolutnej winy grubych totalitarnych świn zatrudnionych w firmach ochroniarskich! //// Delayed entry with: absolute guilt thick totalitarian pigs employed in security companies!); Ciemieniecki Tomasz; komunista (rozbudowana skrajna nienawiść), bardzo głośny zwolennik usuwania godła polskiego i flagi polskiej z wszystkich miejsc publicznych na obszarze Całej Polski! Jednostka ludzka do nieodwracalnego usunięcia, nawet do zabicia! To jest skrajny zdrajca stanu Polskiego! //// Ciemieniecki Tomasz; communist (expanded extreme
Loading...
Wiesław Tomasz Cendrowski Prezydent - Premier.
Public
Of course / obviously, that object / matter, which should me (Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski) be passed are; estate; estates / palaces / buildings on / at / the streets / in along the streets: in Warsaw, the Whole Poland: Belwederska, Krakowskie przedmieście i Aleje Ujazdowskie! Oczywiście, że przedmiotem, który należy mi (Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski) przekazać są posesje / pałace / budynki przy ulicach / wzdłuż ulic w Warszawie, Polska: Belwederska, Krakowskie przedmieście i Aleje Ujazdowskie! > ; + > ;
Soon / shortly / presently / anon; Spokojnie. Osobiście przejmę prawnie należne mi pałace w celu realizcji Mojego Programu. //// Take it easy. I personally take over the rightful due me palaces in purpose: the realization / implementation of my program. //// Czas bardzo prędko upływa / czas ucieka! Właściwie już tego czasu nie ma! Myślę, że nadszedł najwyższy czas i termin aby przekazać osobiście i dla mnie tylko, dla: Cendrowski Wiesław Tomasz / na moje tylko ręce, na ręce: Cendrowski Wiesław Tomasz;  Wszystkich budynków rządowych i wszystkich budynków prezydenckich w Warszawie, Polska. Niebawem po ten fakt osobiście Moja Osoba: Cendrowski Wiesław Tomasz się zgłosi pod specjalnymi adresami. Proszę sobie nie żartować z powagi sytuacji! Tylko Moja Osoba; Tylko: Cendrowski Wiesław Tomasz może i musi zapobiec całemu prawdziwemu, globalnemu złu!
Time expires very quickly / time expires very; ticking! Inherently, now / already time do not has; hereof time do not has! I think, that it's high time and date to convey personally and for me only, for: Cendrowski Wiesław Tomasz; at / on my only hands, on / at hand: Cendrowski Wiesław Tomasz; All government buildings and all buildings presidential in Warsaw, Poland. Soon after yon fact; My Person: Wieslaw Tomasz Cendrowski itself report beneath the specific addresses! Please himself do not joke with the seriousness this situation! Only My Person; Only: Cendrowski Wiesław Tomasz can and must prevent the whole true, global evil! +  soon / shortly / presently / anon; Panowie i Panie (FBI); Termin / data i czas wykonania specjalnego zadania: 24 Czerwiec 2013, do godziny: 11:59:59 pm, strefa czasowa: Centralna Europa. //// Ladies and Gentlemen (FBI); Date and time accomplish / performance of the special task: June 24, 2013, until hours: 11:59:59 pm, Timezone: Central Europe; Chłopcy z FBI  USA; Proszę za wszelką cenę się postarać i wykonać - z prędkością światła - moją specjalną instrukcję. Jeżeli mnie zawiedziecie. Ja osobiście dobiorę się do wszystkich bilingów / połączeń telefonicznych, które są przypisane / przydzielone do konkretnych globalnych zdrajców (dla mnie to nie problem) - mojej Całej Ojczyzny Wielkiej Polski. //// Boys from the U.S. FBI; Please behind all means to try and perform / realize - with the speed of light - my special instructions. If You disappoint me! I personally choose itself to all billings / phone calls, that are assigned / allocated to specific global traitors (for me it's not is problem) - my  Homeland; the Whole Great Polish; Instrukcja o wyjątkowo specjalnym znaczeniu (oficjalna i jawna) dla Federalne Biuro Śledcze / Federal Bureau of Investigation (FBI) (!); Dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i dla Całego Świata, proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie połączenia telefoniczne (wszystkie kontakty) osób rządzących i pseudo - rzących w Całej Polsce (na przykład: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i etc.) od 10 Kwiecień 2010 do chwili / do momentu dnia dzisiejszego z: Kremlem i to przede wszystkim z: Vladimir Vladimirovich Putin!
Instructions about unique and special signification / meaning (official and explicit) for the Federal Bureau of Investigation / Federal Bureau of Investigation (FBI) (!) For true / real good, and for real security the Whole Polish, and for the whole World, please immediately check, and perform verification / conduct with the speed light all calls phone (all contacts) persons of governing and of pseudo-governing in the Whole Poland, from April 10, 2010 to date / until the day / today with : the Kremlin and it first of all with: Vladimir Vladimirovich Putin(!); Zdrajcy polskiej racji stanu; Nielegalna władza w Polsce od 10 kwietnia 2010; Samozwaniec / uzurpator Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz, komuniści i inne podobne wynalazki, prawie już sprzedali lotnisko w Warszawie, Polska, dzielnica: Okęcie, imienia: Chopina o znaczeniu strategicznym. To wszystko także woła o pomstę do nieba!
Traitors Polish Raison D'etat / State; Illegal government in Poland from April 10, 2010;  The pretender / the usurper Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz, communists and other similar the inventions, almost already sold the Airport in Warsaw, Poland, district: Okęcie, name: Chopin's about strategic importance. This everything also the call / cries about vengeance to heaven!
Photos My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski I made personally in day JUNE 14, 201[3] from 12:50:00 pm to 12:50:00 pm, WARSAW, the Whole POLAND; Proszę kontynuować (z prędkością światła) tworzenie drugiej apolitycznej armii wojska Polskiego (1 500 000 żołnierzy), o wszystkich możliwych specjalnościach / formacjach! //// Proszę rozszerzyć to moje polecenie na wszystkie Państwa Unii Europejskiej i na wszystkie Państwa NATO! //// Please continue (with the speed of light) the create the second apolitical army (military, troops) Polish (1 500 000 soldiers), about all the possible specializations / formations! Please extend my command to all European Union Countries / States and in at all Countries / States North Atlantic Treaty Organization!
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok, Gdańsk (trójmiasto), Szczecin, Warszawa, Suwałki, Rawa Mazowiecka, Mszczonów and not only; All City the Whole World! All City the Whole POLAND! Warsaw; Hotel BRISTOL, ZŁOTORIA k/BIAŁEGOSTOKU, Wrocław, Warsaw/Warszawa, Częstochowa, Katowice, LUBLIN, Warszawa, Częstochowa, Katowice, Warszawa, Katowice, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, BIAŁYSTOK, LUBLIN, WROCŁAW, KRAKÓW, {{WARSZAWA}}, BIALYSTOK, {{WARSZAWA}}, LUBLIN, {{{{WARSZAWA}}}}, Suwałki, Białystok, Międzyrzec Podlaski, LUBLIN, RZESZÓW, NOWY SĄCZ, KATOWICE, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, KATOWICE, WARSZAWA, AUGUSTÓW, WARSZAWA, KATOWICE, WROCŁAW, WARSZAWA, BIAŁYSTOK, WARSZAWA. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, SUNDAY,  Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Monday, Thursday, FRIDAY, Tuesday, month MAY 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, WEDNESDAY, Thursday, Friday, SATURDAY, SUNDAY, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, SUNDAY, Monday, Tuesday, Wednesday, MONDAY, Tuesday, Wednesday, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY, MONTH JUNE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Tuesday, SUNDAY, MONDAY, MONTH JULY 01, 02, 07, 08, 2013 year,  02:26:00 pm, 03:20:00 pm, 11:58:00 pm, 01:53:00 am, 07:24:00 am, 08:35:00 am, 06:35:00 pm, 11:18:00 am, 06:56:00 pm, 11:24 am, 11:29:00 am, 12:14:00 am, 06:51:00 pm, 05:10:00 am, 05:24:00 am, 01:58:00 am, 06:04:00 am, 02:04:00 pm, 02:39:00 pm, 08:55:00 pm, 11:38:00 am, 04:08:00 pm, 09:01:00 am, 01:00:00 pm,  03:33:00 pm, 09:04:00 am, (operating system failure) 01:06:00 pm, 05:23:00 pm, 06:30:00 pm, 08:16:00 am, 05:10:00 pm, 07:20:00 am, 02:43:00 pm, 05:35:00 am, 05:48:00 am, 12:53:00 pm, 03:08:00 pm, 08:19:00 am, 11:28:00 pm, 12/00:08:00 am, 05:21:00 pm, 05:48:00 pm, 10:00:00 am, 11:33:00 am, 02:50:00 pm, 09:05:00 pm, 11:00:00 am, 11:18:00 am, 12:44:00 pm, 06:25:00 pm, 11:04:00 am, 05:21:00 pm, 10:15:00 am, 02:10:00 pm, 04:56:00 pm, 11:09:00 pm, 11:19:00 am, 11:13:00 pm, 08:30:00 am, 08:49:00 am, 04:19:00 pm, 04:28:00 pm, 11:08:00 am, 03:56:00 pm, 06:24:00 pm, 11:49:00 am, 03:40:00 pm, 07:59:00 pm, 11:40:00 am, 07:29:00 am, 07:38:00 pm,  (ritardare; motivo: meteorologiche estreme) 11:09:00 am, 06:06:00 pm, 06:18:00 pm, 12:30:00 am, 03:59:00 pm, 06:25:00 am, 09:18:00 am 11:53:00 am, 06:30:00 pm, 04:40:00 pm, 02:29:00 pm, 03:58:00 pm, 01:36:00 pm, 06:24:00 pm, 00:12:00 am, 05:44:00 pm, 07:24:00 pm, 10:18:00 am, 05:09:00 pm, 11:09:00 am, 06:18:00 pm, 01:50:00 pm, 11:58:00 am, Central Europe. (Wpis opóźniony z: absolutnej winy grubych totalitarnych świn zatrudnionych w firmach ochroniarskich! //// Delayed entry with: absolute guilt thick totalitarian pigs employed in security companies!); Ciemieniecki Tomasz; komunista (rozbudowana skrajna nienawiść), bardzo głośny zwolennik usuwania godła polskiego i flagi polskiej z wszystkich miejsc publicznych na obszarze Całej Polski! Jednostka ludzka do nieodwracalnego usunięcia, nawet do zabicia! To jest skrajny zdrajca stanu Polskiego! //// Ciemieniecki Tomasz; communist (expanded extreme
+4
2 comments