1 Photo - Aug 19, 2016
Video: 2016 08 12 - 6 Tài Nguyên Môi Trường Quận 9 - Tổ Chức Thư Mời Không Đúng Tên , Không Chịu Điều Chỉnh Sửa Lại Tên Đúng Của Tôi Trên Biên Bản Làm Việc , Các Chứng Từ Hồ Sơ Không Tương Thích , Không Phù Hợp , Căn Cứ Vào Luật Rừng Để Áp Đặt Như Vào Lúc Cuối Buổi Họp , Để Lồng Ghép Hồ Sơ Giả Trá Khác - Bao Che Cho Công Ty Phân Bón A Dũng ( Của Châu Văn Dũng ) Thuộc Dòng Họ Của Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ - Châu Văn Hùng Không Bị Vướng Pháp Luật Xử Lý...Nguyên Nhân , Ngay Từ Lúc Đầu Vị Trí Nhà Của Tôi Là 727 Nguyễn Xiển , Đối Diện Là Số 562 Nguyễn Xiển Đây Là Khu Đất Của Dòng Họ Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Thạnh Mỹ Đã Mua Lại Của Người Khác Và Chưng Dụng Làm Cửa Hàng Vật Tư Xây Dựng Nam Phát Số 562 . Với Ý Đồ Chiếm Đoạt Cướp Của Phó Chủ Tịch UBND Phường Đã Cho Dán Ghép Số 562 Vào Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Như Tôi Đã Có Trình Bày Trên Bản Đồ GOOGLE ; Sau Đó Phó Chủ Tịch UBND Phường - Châu Văn Hùng Đã Cho Châu Văn Dũng Đi Thuê Mướn Tại Địa Chỉ Số 725 Nguyễn Xiển - Nhà Của Lữ Phúc Nhị , Hàng Ngày Châu Văn Dũng Có Nhiệm Vụ Đổ Rác Xuống Cống , Xã Nước Thải , Và Quét Rác Trước Sân Nhà Tôi 727 Nguyễn Xiển Mỗi Ngày ??? Tiếp Đến Cho Châu Thị Lâu - Cùng Là Dòng Họ Của Phó Chủ Tịch UBND Phưởng Liên kết Chặt Chẽ Với Các Côn Đồ Đã Cho Dòng Họ Của Phó Chủ Tịch Đứng Trước Nhà Tôi 727 Nguyễn Xiển Chiếm Dụng Buôn Bán Với Sự Che Chở Của Côn Đồ Và Công An Phường Long Thạnh Mỹ ...Vì Thế Đã Có Nhiều Vụ Khiêu Kích Phá Hoại , Xâm Phạm Khuôn Viên 3012.8 m2 Nhà - Đất , Đã Xảy Ra Tại Nhà Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Lúc Trước Tết ...