1 Photo - Jun 23, 2016
Video: 2016 05 25 - video0318 - Đoạn 1 Môi Trường Vị Trí Địa Lý Khu Vực Của Tôi , Bắt Đầu Từ Nhà Tôi Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Nó Hoàn Toàn Khác Với Môi Trường Vị Trí Địa Lý Của Quán Bún Chả Cá 6 : 40 ... Nêu Trên .