1 Photo - Jun 22, 2016
Photo: - 2016 04 04 - Còn Đây Là Vị Trí Thì Đúng Nhưng Lồng Dán Ghép Với Tên Cửa Hàng Tạp Hóa Đặng Thanh Thúy . 3012.8 m2 Khuôn Viện Nhà - Đất Của Tôi Không Có Cho Bất Kỳ Ai Thuê Mướn Hoặc Không Sang Sang Bán Chuyển Nhượng Nào Cả , Và Cũng Không Có Sự Phân Chia Các Lô Thửa Đất Của 3012.8 m2 , Từ Năm 1997 Liên Tục Sử Dụng Ổn Định Liên Tục Cho Đến Ngày Nay . Từ Năm 2008 , Trong Lưu Trữ Hồ Sơ Giả Trá Của Nội Bộ Cơ Quan Dấu Kín Không Công Khai Như Đã Qua Các Biệt Danh Giả Trá Như Đầu Tiên Là Của Vợ Chồng Tên Võ Văn Cường - Châu Thị Lâu Mua Lại Nhà - Đất Của Người Khác ; Sau Đó Qua Tên Trại Mộc Chí Thành ; Sau Đó Qua Tên Sau Đó Qua Tên Cửa Hàng Xây Dựng Vật Liệu Xây Dựng Lấy Địa Chỉ 652 Nguyễn Xiển Để Dán Ghép Vào Vị Trí Của Tôi 3012.8 m2 ; Và Nay Lại Là Của Hàng Tạp Hóa Đặng Thanh Thúy Giả Trá Tiếp Tục Lồng Ghép.... Như Vậy Những Tên Lồng Ghép Như Trên Là Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Về Các Nhà - Đất Đã Bán Sang Nhượng Qua Nhiều Tay Chủ Sử Dụng Giả Trá .... Và Cuối Cùng Sẽ Trở Thành Hợp Pháp Nhà - Đất Của Tên Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Châu Văn Hùng ... Đó Là Lý Do Vì Sao Vô Số Các Vật Dụng Của Dòng Họ Của Phó Chủ Tịch Hay Kiếm Chuyện Đặt Để Ngay Trước Nhà - Đất 727 Nguyễn Xiển Của Như Các Video Hành Vi Ngang Ngược Khiêu Kích Phá Hoại Của Dòng Họ Phó CHủ Tịch UBND Như Trên .