1 Photo - Mar 20, 2015
Video: - 2015 03 13 - MVI_0323   Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Các Nhân Viên Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết Khi Không Có Sự Ủy Quyền Của Cấp Trên Đã Cho Phép Và Không Minh Bạch Các Chứng Từ Có Gởi Thư Cho Tôi...

============================

Kính Mời Tất Cả Mọi Người , Hôm Nay Ngày 16 / 03 / 2015 Vào Lúc 14 Giờ Chiều Tại Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh  Xét Xử Vụ Án Phân Chia Tài Sản Của Tôi Đầy Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Của 02 Đại Diện Pháp Luật Ngược Ngạo là Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Chánh Án Tòa Án Quận 9 Mới Thay Đổi . Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Cho Đến Ngày Nay , Đã Gần 05 Tháng Trôi Qua Nhưng Không Cho Tôi Được Quyền Biết Đến Đơn Khởi Kiện Của Các Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Tại Tòa Án Trước Khi Ban Hành Thông Báo Thụ Lý Vụ Án . Và Đã Có 06 Văn Bản Can Thiệp Của Tòa Án Thành Phố Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Quyền Có , Không Được Quyền Biết , Không Cung Cấp Cho Tôi Qua Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Yêu Cầu !!!

- Mọi Người Cứ Quay Phim Ghi Hình Thoải Mái...Hay Là Những Vụ Án Xét Xử Trên Ti Vi , Trên Truyền Thông Chỉ Là Minh Họa ....Còn Trên Thực Tế Thì Cấm Quay , Cấm Công Khai , , Cho Áp Chế Đàn Áp Bằng Luật Rừng Luật Sâu Bọ...Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...


2015 03 12 - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trả Lời Qua Điện Thoại Thừa Nhận...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126690308552644081 
------------------------------------- 

Tôi Chân Thành Cảm Tất Cả Các Bạn Tốt Của Tôi Rất Nhiều Về Những Sự Chia Sẽ , Để Tôi Có Điều Kiện Học Tập Thêm , Đánh Giá , Cũng Cố , Và Hoàn Thiện . Tô Vẽ Thêm Nhiều Điểm Đẹp , Hoàn Mỹ , Có Giá Trị Sâu Sắc Tinh Tế...Trong Ký Ức Của Tất Cả Những Người Bạn Tốt Của Tôi .


Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


Chúng Ta Đang Đối Mặt Vấn Đề Biến Đổi Khí Hậu Nghiêm Trọng - Sự Ấm Dần Của Trái Đất Đang Gia Tăng Nhiệt Độ Rất Nhanh Chóng...Và Bạn Đang Cố Ý Hoặc Không Nghiêm Túc Về Nó...

- Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Luật Pháp...

- Bạn Đã Cố Ý Không Nghiêm Túc Thực Thi Pháp Luật...

- Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

- Bạn Đã Cố Ý Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Kéo Dài Lâu Năm Xác Đáng Của Công Dân...

- Bạn Đã Cố Ý Cho Cơ Quan Bưu Điện Ngăn Cản , Tạo Lập Chứng Từ Giả , Các Đơn Khiếu Nại Gởi Không Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền...

- Bạn Đã Cố Ý Kiềm Hãm Sự Phát Triển Kinh Tế Của Những Người Nghèo - Cướp Bóc Của Họ Sai Trái Quy Định Pháp Luật...

- Pháp Luật Không Bảo Vệ , Không Được Đi Tới Tận Cùng Mọi Ngỏ Ngách Để Có Được Tiềm Năng Đóng Góp Tích Cực To lớn Hơn , Vững Mạnh Hơn...


---------------------------------------------

+ Đơn Khiếu Nại Ngày 19 / 03 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128482587102357345 


- 2015 03 16 - MVI_0332  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128477981831068993 

- 2015 03 16 - MVI_0331  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128477270640674705 

- 2015 03 16 - MVI_0330  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128475839210174961 

- 2015 03 16 - MVI_0329  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
- Đây Là Bà Trần Thị Liên Chỉ Duy Nhất Có Một Mình Bà Tại Buổi Hợp...Mọi Chứng Từ Điều Không Được Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi , Còn Nhà Bà Ở Trong Hẽm Mà Có Được Thư Mời Sao Hay Vậy , Còn Những Thành Phần Khác Chắc Cũng Không Có Nhận Được Giấy Triệu Tập Cũng Giống Như Tôi !!! Chỉ Tổ Chức Giải Quyết Âm Thầm Che Dấu Mọi Sự Việc , Không Công Khai Minh Bạch .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128475014560683889 

- 2015 03 16 - MVI_0328  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128474376100076305 

- 2015 03 16 - MVI_0327  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128473058268919601 

- 2015 03 16 - MVI_0326  Tại Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Chịu Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 . Và Không Có Lập Biên Bản Làm Việc Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128471818397162625 

- 2015 03 16 - MVI_0324  Tại Tư Pháp Phường Tiếp Tục Lần 02 Xác Nhận Không Có Thừa Phát Lại Tống Đạt Giấy Triệu Tập Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128470585618624481 

- 2015 03 13 - MVI_0323   Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Các Nhân Viên Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết Khi Không Có Sự Ủy Quyền Của Cấp Trên Đã Cho Phép Và Không Minh Bạch Các Chứng Từ Có Gởi Thư Cho Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128469638831527361 

- 2015 03 10 - MVI_0322  Tại Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Thừa Nhận ( Lần Thứ 01 ) Không Có Thừa Phát Lại Tống Đạt Giấy Triệu Tập Ngày 05 / 03 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128468760027987697 

- 2015 03 09 - MVI_0321  Chánh Án Giả Làm Lơ , Và Sự Việc Tòa Án Nói Có Gởi Thư Cho Cơ Quan Thừa Phát Lại Và Bưu Điện...Nhưng Thực Tế Tại Các Cơ Quan Nêu Trên Không Có Sự Chuyển Phát Tống Đạt Cho Đương Sự...Và Bao Che Đóng Cửa Không Tiếp Chuyện Rõ Ràng Các Vấn Đề , Âm Thầm Che Dấu Nhiều Sự Việc Chỉ Giải Quyết Trong Nội Bộ Dấu Kín...Trước Những Sự Việc Đầy Sai Trái Ngược Ngạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128458303632585121


- 2015 02 06 - MVI_0308  Bởi Tính Chất Xảo Trá Không Có Trung Thực , Tuy Kết Thúc Buổi Hợp Là Sẽ Theo Hướng Như Vậy...Nhưng Ở Nhà Chờ Hoài Tôi Vẫn Không Thấy Được Cái Thư Mời...Sau Khi Qua Tết Đã Lâu Tôi Tiếp Tục Tới Để Hỏi...Và Sự Trở Mặt Tiếp Tục Của Tòa Án Quận 9 , Chỉ Vì Cái Thư Mời Vụ Án Như Thế Nào !!!  - Mà Nó Khó Có Thể Ban Hành Hợp Pháp Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128456792843839009


- 2015 02 06 - MVI_0307  Chánh Án Mới Thay Đổi ( Tôi Chưa Xác Định Rõ ) Ra Tiếp Chuyện...Qua Cách Nói Chuyện Xảo Trá Không Trung Thực Chỉ Là Giả Bộ Ăn Nói Cho Nghiêm Túc Vậy Thôi Bởi Vì Tôi Đang Quây...Và Bất Chợt Gần Cuối Buổi Hợp Có Hành Vi Xấn Tới Muốn Lấy Cái Máy Quay...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128454485411206929


- 2015 02 06 - MVI_0303  Qua Nhiều Lần Ăn Nói Ngang Ngược , Tôi La lớn Yêu Cầu Gặp Chánh Án ( Đây Là Đám Thanh Niên Giả Trá Nhân Viên , Toàn Là Nam , Giả Làm Việc Tại Đây ) , Chánh Án Có Tại Trụ Sở Nhưng Trốn Ở Phòng Khác , Thấy Áp Chế Tôi Sai Trái Không Được Lát Sau Mới Chịu Ra Tiếp Chuyện...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128453194617832625


- 2015 02 06 - MVI_0302  Tôi Đã Tới Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Rất Nhiều Lần Hứa Lèo Và Không Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Các Cơ Sở Của Các Khởi Kiện Đã Nộp...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128452189535170001


Đồng Kính Gởi :

- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Quốc Hội Việt Nam .
- Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam .
- Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam .
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Thanh Tra Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Bưu Chính Và Viễn Thông .
- Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :

1 / Đã Gần 05 Tháng Nay Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 , Và Đã Qua 07 Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành Can Thiệp... Nhưng Đến Nay Tôi Không Được Tòa Án Nhân Dân Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Ngày 13 / 11 / 2014 Theo Thụ Lý Vụ Án Số 301 / 2014 / TLST-DS Về Việc Tranh Chấp Chia Tài Sản Chung Theo Thông Báo Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .

2 / Đề Nghị Các Cơ Quan Trực Thuộc Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Yêu Cầu Tòa Án Quận 9 Phải Cung Cấp Đầy Đủ Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .

3 / Về Việc Các Chứng Từ Tông Đạt Của Tòa Án Quận 9 Không Được Chuyển Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận