1 Photo - Mar 16, 2015
Video: 2015 03 12 - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trả Lời Qua Điện Thoại Thừa Nhận...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126690308552644081 Kính Mời Tất Cả Mọi Người , Hôm Nay Ngày 16 / 03 / 2015 Vào Lúc 14 Giờ Chiều Tại Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh  Xét Xử Vụ Án Phân Chia Tài Sản Của Tôi Đầy Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Của 02 Đại Diện Pháp Luật Ngược Ngạo là Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Chánh Án Tòa Án Quận 9 Mới Thay Đổi . Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Cho Đến Ngày Nay , Đã Gần 05 Tháng Trôi Qua Nhưng Không Cho Tôi Được Quyền Biết Đến Đơn Khởi Kiện Của Các Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Tại Tòa Án Trước Khi Ban Hành Thông Báo Thụ Lý Vụ Án . Và Đã Có 06 Văn Bản Can Thiệp Của Tòa Án Thành Phố Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Quyền Có , Không Được Quyền Biết , Không Cung Cấp Cho Tôi Qua Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Yêu Cầu !!!

- Mọi Người Cứ Quay Phim Ghi Hình Thoải Mái...Hay Là Những Vụ Án Xét Xử Trên Ti Vi , Trên Truyền Thông Chỉ Là Minh Họa ....Còn Trên Thực Tế Thì Cấm Quay , Cấm Công Khai , , Cho Áp Chế Đàn Áp Bằng Luật Rừng Luật Sâu Bọ...Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...

2015 03 12 - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trả Lời Qua Điện Thoại Thừa Nhận...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126690308552644081

---------------------------------------


Tôi Chân Thành Cảm Tất Cả Các Bạn Tốt Của Tôi Rất Nhiều Về Những Sự Chia Sẽ , Để Tôi Có Điều Kiện Học Tập Thêm , Đánh Giá , Cũng Cố , Và Hoàn Thiện . Tô Vẽ Thêm Nhiều Điểm Đẹp , Hoàn Mỹ , Có Giá Trị Sâu Sắc Tinh Tế...Trong Ký Ức Của Tất Cả Những Người Bạn Tốt Của Tôi .


Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


Chúng Ta Đang Đối Mặt Vấn Đề Biến Đổi Khí Hậu Nghiêm Trọng - Sự Ấm Dần Của Trái Đất Đang Gia Tăng Nhiệt Độ Rất Nhanh Chóng...Và Bạn Đang Cố Ý Hoặc Không Nghiêm Túc Về Nó...

- Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Luật Pháp...

- Bạn Đã Cố Ý Không Nghiêm Túc Thực Thi Pháp Luật...

- Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

- Bạn Đã Cố Ý Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Kéo Dài Lâu Năm Xác Đáng Của Công Dân...

- Bạn Đã Cố Ý Cho Cơ Quan Bưu Điện Ngăn Cản , Tạo Lập Chứng Từ Giả , Các Đơn Khiếu Nại Gởi Không Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền...

- Bạn Đã Cố Ý Kiềm Hãm Sự Phát Triển Kinh Tế Của Những Người Nghèo - Cướp Bóc Của Họ Sai Trái Quy Định Pháp Luật...

- Pháp Luật Không Bảo Vệ , Không Được Đi Tới Tận Cùng Mọi Ngỏ Ngách Để Có Được Tiềm Năng Đóng Góp Tích Cực To lớn Hơn , Vững Mạnh Hơn...


---------------------------------------------
+ Ngày 14 / 03 / 2015 , Tại Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 10 Tôn Thất Thiết - Hà Nội , Thừa Nhận Không Có Đơn Thư Nào Của Tôi Được Gởi Tới Cơ Quan...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126441310905399265- 2015 03 10  Chứng Từ Gởi Bưu Điện Nhưng Không Được Chuyển Tới Cơ Quan Trực Thuộc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126438733375391505

- 2015 03 06  Chứng Từ Gởi Bưu Điện Nhưng Không Được Chuyển Tới Cơ Quan Trực Thuộc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126437847800828929

- 2015 02 24  Chứng Từ Gởi Bưu Điện Nhưng Không Được Chuyển Tới Cơ Quan Trực Thuộc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126436213739849201

- 2015 01 31 Chứng Từ Gởi Bưu Điện Nhưng Không Được Chuyển Tới Cơ Quan Trực Thuộc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126432189482386001


Đồng Kính Gởi :

- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Bưu Chính Viễn Thông .

Về Việc :

1 / Thanh Tra Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Đã Trả Lời Trên Điện Thoại Ở Văn Thư Lưu Trữ Hiện Tại Không Có Tiếp Nhận Được Bất Kỳ Đơn Khiếu Nại Nào Với Tên Trần Ánh Nguyệt , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Vì Thế Hướng Dẫn Tôi Tiếp Tục Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Bằng Đường Bưu Điện Và Gởi Qua Email Của Tổng Cục Đã Chỉ Dẫn...

2 / Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Điều Tra Về Việc Công Dân Có Gởi Có Chứng Từ Giấy Bưu Điện Nhưng Thư Và Chứng Từ Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền . Tôi Đã Đính Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Gởi . Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Có Phương Hướng Và Xử Lý Đảm Bảo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Được Tới Đúng Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Theo Chứng Từ Đã Gởi...


Trân Trọng Trình Bày :

Hôm Nay , Ngày 14 / 03 / 2015 Theo Sự Chỉ Dẫn Của Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Trực Thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường . Tôi Đã Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Đính Kèm Các Chứng Từ Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Có Gởi 04 Đơn Khiếu Nại Tới Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 10 Tôn Thất Thiết , Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội . Kính Mong Các Cấp trực Thuộc Thẩm Quyền Xem Xét Can Thiệp Giải Quyết Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

- Và Kính Nhờ Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Chuyển Đơn Bản Sao Này Và Bản Sao Các Chứng Từ Của Bưu Gởi Của 04 Đơn Khiếu Nại Nêu Trên Tới Bộ Bưu Chính Viễn Thông Xem Xét Giải Quyết .

- Tôi Có Đính Kèm Thêm Đơn Bản Sao Đã Gởi Cho Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Ngày 28 / 02 / 2015 Cùng Với Thư Mời Có Vấn Đề Và Biên Bản Làm Việc Ngày 13 / 03 / 2015 Cho Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Thấy Nhiều Khía Cạnh Khác Của Vấn Đề , Hiểu Rõ Những Sự Việc Đang Diễn Ra Trên Thực Tế Đầy Sai Trái Cho Áp Chế Đàn Áp , Phân Chia Tài Sản Của Tôi Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật...Một Lần Nữa Kính Mong Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Khẩn Cấp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Bảo Vệ Tính Mạng Và Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Đang Bị Đe Dọa Cho Áp Chế Đàn Áp Ngược Ngạo , Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt...


Trân Trọng Kính Chào .

----------------------------------------------
+ Ngày 10 / 03 / 2015 , Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126438733375391505


Đồng Kính Gởi :

- Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :

1 / Trước Những Hành Vi Của Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Đã Ăn Nói Ngang Ngược Sai Trái Và Lường Gạt Tôi Đã Nhiều Lần Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Chánh Án Tòa Án Mới Thay Đổi ( Tôi Chưa Xác Định Rõ ) Đã Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Trên Nền Tảng Nguồn Gốc Chi Tiết Các Chứng Từ Rõ Ràng , Các Chứng Từ Chi Tiết Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Sự Công Khai Minh Bạch , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật . Tôi Đề Nghị Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vụ Án Và Kiểm Tra Xem Xét Mọi Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Của Chánh Án Mới Thay Đổi , Của Chánh Án Cũ . Hơn Nữa Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Đã Có Ban Hành 06 Cái Văn Bản Can Thiệp Nhưng Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Tổ Chức Giải Quyết Trả Lời Các Vấn Đề Liên Quan Những Hành Vi Bất Thường Sai Trái , Không Công Khai Minh Bạch Là Hành Vi Coi Thường Pháp Luật , Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại , Tự Phân Chia Tài Sản Ngầm , Lập Chứng Từ Giả Trá Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật...

2 / Tòa Án Quận 9 Và Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Mới Ký Hợp Đồng ( Có Hay Không Có Ký Hợp Đồng Chính Thức Thì Tôi Chưa Xác Định , Sau Khi Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Tạo Lập Chứng Từ Sai Trái Với Quy Định Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Trình Bày ) , Vẫn Tiếp Tục Đã Có Hành Vi Bao Che Lẫn Nhau , Không Chuyển Phát Các Chứng Từ Tống Đạt Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đến Các Đương Sự Liên Quan ; Như Sự Việc Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 , Và Hiện Tại Đến Ngày Nay Cũng Không Có Tống Đạt Đến Tôi . Tôi Đã Liên Hệ Yêu Cầu Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Cho Tôi Chứng Từ Xác Định Thời Điểm Hiện Tại Đến Ngày Nay Cơ Quan Thừa Phát lại Vẫn Chưa Có Tống Đạt , Không Chịu Ký Xác Nhận Và Có Hành Vi Đuổi Tôi Đi Ra Không Tiếp . Như Vậy , Tòa Án Quận 9 Và Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Đang Có Hành Vi Tổ Chức Giải Quyết Ngầm Dấu Kín Trong Nội Bộ , Không Công Khai Minh Bạch , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cố Ý Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

3 / Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Phúc Đáp Trả Lời Cho Tôi Biết Rõ 06 Nội Dung Chính Của Tôi Như Sau ( Xem Trình Bày Trong Đơn ) . Và Tôi Đã Có Đơn Khiếu Nại Rất Nhiều Lần Xin Được Gặp Trực Tiếp Chánh Án Tòa Án Thành Phố Để Trình Bày Sự Việc Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại , Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ Các Đương Sự Khởi Kiện Mà Vẫn Với Cái Tên Trần Thị Liên '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' , Cố Ý Nhiều Lần Tạo Dựng Đưa Vụ Án Ra Để Ngăn Cản Tôi Nhưng Lại Không Có Cơ Sở Căn Cứ Với Sự Giúp Đở Đầy Xảo Trá Và Ngược Ngạo Tại Tòa Án Quận 9 , Đầy Những Chi Tiết Sai Trái Phát Sinh Theo Đúng Bản Bản Chất Thực Của Nó !!! Và Tôi Đã Xin Được Gặp Trực Tiếp Rất Nhiều Lần...Nhưng Tôi Chờ Hoài Vẫn Không Thấy Cho Tôi Cái Thư Mời Để Được Gặp Trực Tiếp . Một Lần Nữa , Kính Mong Chánh Án Thành Phố Hồ Chí Minh Xắp Xếp Cho Tôi Được Gặp Trực Tiếp Để Trình Bày...


Trân Trọng Trình Bày :

1 / Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay , Tôi Đã Có Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại , Cũng Như Các Văn Bản Đã Can Thiệp Của Tòa Án Thành Phố...Nhưng Tôi Vẫn Không Được Tòa Án Quận 9 Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Nào Cả , Không Có Văn Bản Trả Lời Theo Từng Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi , Không Trả Lời Phúc Đáp Từng Văn Bản Của Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành , Không Trả Lời Từng Vấn Đề Tôi Đã Nêu...Tất Cả Điều Có Liên Quan Đến Những Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh , Không Tổ Chức Giải Quyết Công Khai Minh Bạch Các Đơn Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi . Cũng Như Trả