1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0269 - 2014 / 12 / 22 , Tại Tòa Án Quận 9 Về Đơn Xin Gia Hạn Vì Không Có Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện...Những Lý Lẽ Ngược Ngạo Của Thư Ký Tòa Án Quận 9 - Trương Thị Thu Hiền Chỉ Dẫn Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Cố Ý Không Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi Khi Tôi Tới Tòa Án Để Nộp...Và Che Dấu Không Chịu Đưa Ra Văn Bản Chứng Từ Đã Có Liệt Kê Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Của Các Khởi Kiện Khi Giao Nộp Cho Tòa Án Để Có Cơ Sở Thụ Lý Giải Quyết Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật...
---------------------------------------------