1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0265 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Những Lý Lẽ Bảo Vệ Luật Pháp Ngược Ngạo Của Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công An Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ , Trực Thuộc Tổ Của Tôi  ;  Và Những Hành Vi Hung Mãn Bảo Vệ Luật Pháp Sai Trái Của Tên Bảo Vệ Muốn Cởi Áo Đánh Cả 02 Mẹ Con Tôi...
------------------------------------------------