1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0263 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Các Video Quay Xa Không Rõ Tiếng - Nghe Xem Bên FiLe MP3 - Ghi Âm Sẽ Nghe Được Rất Rõ Từng Chữ Của Bảo Vệ Khu Phố Đã Nói...
--------------------------------------------------------