1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0261 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Ông Đức - Chức Vụ Về Vệ Sinh Môi Trường Phường Long Thạnh Mỹ Là Người Ở Trần Và Lấy Áo Che Đầu , Ông Làm Việc Công Gì Ở Vị Trí Đây Mà Ở Trần Từ Bên Trong Bước Ra ...Trong Khi Tên Lữ Phức Nhị Đang Xây Dựng Kiên Cố Để Chuyển Giao Cho Người Tay Chân Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9...Và Ông Đức Đã Nhanh Chóng Rời Đi Khỏi Hiện Trường...Đống Cát Xây Dựng Và Những Người Thợ Xây Dựng Cạnh Bên - Đang Xây Dựng Kiên Cố Thêm 01 Căn Nhà Khác Nữa Ở Phía Bên Trong...Để Tên Lữ Phúc Nhị Chuyển Giao Nhà Cửa Cho Chủ Công Ty - Là Người Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ...
----------------------------------------------