1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0256 - 2014 / 12 / 17 , Biển Số Xe AirBlack    55 X1 - 4032  Của Người Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Mới Cho Người Vào Chiếm Giữ Áp Chế Bằng Hồ Sơ Chứng Từ Giả Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Đây Là Mấu Chốt Để Xem Nhiều Màn... Trình Diễn Sai Trái Pháp Luật Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Như Các Đoạn Video Cụ Thể Ở Trên Khác...
-------------------------------------------------