1 Photo - Jan 4, 2015
Video: MVI_0249 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Tư Pháp Phường , Nên Tôi Tiếp Tục liên Hệ Với Cơ Quan Thừa Phát Lại...Trước Những Sự Việc Xảy Ra Như Thế Đó , Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Có Ý Kiến Gì Không ? Có Xuống Tận Hiện Trường Để Ghi Nhận Sự Việc Phát Sinh Này Hay Không ???
--------------------------------------------------

Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh  ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Về Việc Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay Đã Có Hành Vi Che Dấu Văn Bản Không Niên Yết Tại Cơ Quan... ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Của Bảo Vệ Khu Phố Như Tôi Đã Nêu...Cho Thấy Cái Gốc Vấn Đề Hiện Tại Là Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Sử Dụng Những Cán Bộ Nhân Viên Làm Việc , Không Có Lưu Trữ Chính Thức Của Cơ Quan , Không Hợp Pháp . Làm Việc Để Ký Xác Nhận , Tạo lập Vô Số Các Chứng Từ Sai Trái...Và Di Chuyển Họ Đi Nơi Khác Khi Có Sự Cố Xảy Ra...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Che Dấu - Dấu Kín Không Công Khai , Không Minh Bạch .

----------------------------------------------------------------


MVI_0252 - 2014 / 12 / 16 - Tại Văn Phòng Thừa Phát Lại ...Như Sự Việc Đã Xảy Ra Tôi Muốn Biết Muốn Gặp Lại Nhân Viên Đã Đưa Cho Tôi Ký ...Để Xác Định Sự Việc Và Đã Che Dấu Tên Nhân Viên Này Luôn , Không Cho Tổ Chức Cho Gặp Mặt Để Xác Định Nhiều Vấn Đề Liên Quan Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 /12 / 2014...Nhưng Trưởng Văn Phòng Không Có Tại Cơ Quan , Nên Hẹn 2 Giờ Chiều Mai Tôi Sẽ Tới...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100477881019278353

MVI_0251 - 2014 / 12 / 16 - Tại Văn Phòng Thừa Phát Lại ...Như Sự Việc Đã Xảy Ra Tôi Muốn Biết Muốn Gặp Lại Nhân Viên Đã Đưa Cho Tôi Ký ...Để Xác Định Sự Việc Và Đã Che Dấu Tên Nhân Viên Này Luôn , Không Cho Tổ Chức Cho Gặp Mặt Để Xác Định Nhiều Vấn Đề Liên Quan Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 /12 / 2014...Nhưng Trưởng Văn Phòng Không Có Tại Cơ Quan , Nên Hẹn 2 Giờ Chiều Mai Tôi Sẽ Tới...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100476057477705345

MVI_0249 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Tư Pháp Phường , Nên Tôi Tiếp Tục liên Hệ Với Cơ Quan Thừa Phát Lại...Trước Những Sự Việc Xảy Ra Như Thế Đó , Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Có Ý Kiến Gì Không ? Có Xuống Tận Hiện Trường Để Ghi Nhận Sự Việc Phát Sinh Này Hay Không ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100474546975328545

MVI_0248 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái , Tư Pháp Phường Đã Có Hành Vi Kêu Tôi Ngồi Ở Ngoài Chờ Không Cho Vào Phòng Niên Yết...Khi Tôi Vào Thì Lại Có Văn Bản Niên Yết Về Thông Báo Thụ Lý Vụ Án...Trong Khi Cả Hai Mẹ Con Tôi Đã Kiễm Tra Trước Đó Nhiều Lần Thì Không Có...Tôi Hỏi Có Xuống Tận Nhà Tôi Để Xác Nhận Ký Vắng Nhà Hay Không ? - Thì Không Trả Lời...Che Dấu Nhiều Sự Việc Cố Ý Không Trả Lời Những Câu Hỏi Xác Đáng Của Tôi...Tư Pháp Phường Né Tránh Không Chịu Xác Nhận Có Sự Việc Niên Yết Công Khai Về Văn Bản Ghi Nhận Sự Việc Tôi Vắng Nhà...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100472891944417729

MVI_0247 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Phòng Tiếp Dân Nơi Niên Yết Văn Bản Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Không Có Niên Yết Văn Bản Của Tôi Công Khai...Tư Pháp Phường - Bà Nga , Che Dấu Nhiều Hành Vi Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100469494003098497

+ MVI_0246 - 2014  / 12 / 15 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh - Ông Lê Mạnh Hùng , Luật Quy Định  :....Và Những Thắc Mắc Xác Đáng Của Tôi...Và Nói Với Tôi Rằng  :  Cơ Quan Thừa Phát Lại Chuyển Giao Văn Bản Chỉ Có duy Nhất 01 Lần Thôi ( Trong Khi Trên Văn Bản Số 81 / VPTPLBT Trả Lời Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Ghi  :  Đã Nhiều Lần Tới Nhà Của Tôi Nhưng Không Gặp Nên Dán Giấy Thông Báo Niên Yết... Sai Trái Với Lời Nói Của Ông )...Và Cho Biết Người Quản Lý Trực Thuộc Khu Vực Của Tôi Là Mai Đức Lên...Trong Khi Người Tôi Đã Có Ký Nhận Văn Bản Thì Không Phải Là Tên Này...Là Tên Lê Sỹ Hay Tên Gì Đó Chỉ Có 02 Chữ Thôi...Qua Sự Việc Trả Lời Nêu Trên , Vì Thế Tôi Về Phường Để Xem Sự Niên Yết Ra Làm Sao ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100454686304226161

+ MVI_0245 - 2014  / 12 / 15 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh - Ông Lê Mạnh Hùng , Luật Quy Định  :  Tất Cả Văn Bản Của Tòa Điều Do Cơ Quan Thừa Phát Lại Có Trách Nhiệm Giao Phát Chuyển Giao Cho Đương Sự , Không Có Bất Kỳ Cá Nhân Hay Tổ Chức Nào Được Quyền Đi Chuyển Giao...Như Lời Ông Nói  : Văn Bản Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Sẽ Lập Thành 02 Văn Bản Niên Yết Công Khai Tại Phường Và Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Sẽ Giữ , Muốn Xem Thì Phải Thuê Luật Sư , Chứ Không Có Quyền Xem...Như Vậy Mà Cũng Được Gọi Là Văn Bản Vắng Nhà Niên Yết Công Khai ??? Và Nói Với Tôi Những Văn Bản Này Có Niên Yết Công Khai Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Tp . Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100452624270953857
+ MVI_0244 - 2014  / 12 / 15 - Tại Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh , Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án...Trình Bày Về Việc Tòa Án Quận 9 Đã Nói Với Tôi Là Có Công An , Có Tổ Trưởng Gì Đó Có Xác Nhận Việc Niên Yết Tại Nhà Của Tôi , Trong Khi Tôi Ở Nhà Mà Không Thấy Có Sự Việc Gì Hết...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100448956831464497

+ MVI_0243 - 2014  / 12 / 15 - Tại Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh , Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án , Và giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 11 / 2014...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100447532900634065
+ MVI_0242 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Và Xấp Hồ Sơ Không Có Bất Văn Bản Nào Được Đóng Dấu Mộc Đỏ Của Cơ Quan , Mộc Dấu Sao Y Bản Chính... Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100108016841478401

+ MVI_0241 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100106350942334513 

+ MVI_0240 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100104933970592353 

+ MVI_0239 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...Hướng Dẫn Sai Trái Để Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100103184035332401 

+ MVI_0238 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100100926329746449

+ MVI_0237 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100099659409552353

+ MVI_0236 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100097847441649185

+ MVI_0235 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện