1 Photo - Dec 29, 2014
Video: + MVI_0218 - 2014 / 12 / 06 - Văn Bản Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Về Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 , Sau Khi Có Nhiều Hành Vi Sai Trái Tại Bưu Điện Bình Thạnh Ngày 25 / 11 / 2014...
--------------------------------------

Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh  ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Về Việc Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay Đã Có Hành Vi Che Dấu Văn Bản Không Niên Yết Tại Cơ Quan... ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Của Bảo Vệ Khu Phố Như Tôi Đã Nêu...Cho Thấy Cái Gốc Vấn Đề Hiện Tại Là Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Sử Dụng Những Cán Bộ Nhân Viên Làm Việc , Không Có Lưu Trữ Chính Thức Của Cơ Quan , Không Hợp Pháp . Làm Việc Để Ký Xác Nhận , Tạo lập Vô Số Các Chứng Từ Sai Trái...Và Di Chuyển Họ Đi Nơi Khác Khi Có Sự Cố Xảy Ra...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Che Dấu - Dấu Kín Không Công Khai , Không Minh Bạch .

----------------------------------------------------------------


+ MVI_0230 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Làm Việc Đang Đánh Trên Vi Tính Che Dấu , Không Cho Tôi Biết Chủ Đề Là Gì Mà Bắt Tôi Khai Để Đánh Máy...Rồi Bắt Tôi Ký Tôi Thừa Nhận , Tôi Đâu Có Chịu...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098247813912596977

+ MVI_0229 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Vẫn Tiếp Tục Để Tên Tôi Sai Trái Là Trần Thị Nguyệt Nào Đó , Để Lồng Ghép Vào Gia Tộc Nào Đó...Như Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Xảy Ra Khi Tôi Phát Hiện , Tạo Lập Vô Số Chứng Từ Giả Trá Tại Các Trung Tâm Bưu Điện Về Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó , Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu . Và  '' Biên Bản Làm Việc  ''  Về Việc Tổ Chức Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 12 / 2014 Không Có Cung Cấp Cho Tôi Khi Tôi Đã Có Đòi Hỏi , Và Cũng Không Có Cung Cấp Cho Các Khởi Kiện Nêu Trên...Buổi Làm Việc Mà Nhân Dân Không Được Quyền Có Chứng Từ Gì Hết...Để Áp Chế Cho Đàn Áp Cướp Của Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098246687197831441

+ MVI_0228 - 2014 / 12 / 10  - Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Lừa Tôi Bắt Tôi Nói Về Thừa Nhận Thành Phần Gia Tộc Bắt Tôi Thừa Nhận Trên Tờ Cung Cấp Lời Khai Khác...Để Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 27 / 11 / 2014 Đã Nộp Cho Ông Thì Bị Dục Bỏ...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098244561841090657

+ MVI_0227 - 2014 / 12 / 10  - Giao Cấp Chứng Từ Sai Trái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Không Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý...Phải Giao Cấp Bằng Chứng Từ  '' Biên Nhận Hồ Sơ '' Cho Tôi Thì Mới Đúng , Thì Nó Mới Có Đầy Đủ Các Chi Tiết Rõ Ràng Tronh Hồ Sơ Vụ Án Để Khi Các Cấp Trên Xem Xét Kiểm Tra Và Sẽ Có Đầy Đủ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cung Cấp...Còn Như Hàng Chục Cái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Như Vậy Thì Chứng Từ Nào Của Tôi Được Có Lưu Trữ Hợp Pháp Trong Nội Bộ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098242229942009361

+ MVI_0225 - 2014 / 12 / 10  - Tôi Đã Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai...Thì Mọi Pháp luật căn Cứ Vào Đó Mà Xử Lý Giải Quyết . Nhưng Ở Đây Luôn Dồn Ép Bắt Tôi Nói Kê Khai Thừa Nhận Về Gia Tộc Ông Trần Văn Chiêu Có Mấy Người Con - Để Ghi Trên Văn Bản Làm Việc Thiếu Thông Tin Chi Tiết , Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Tạo Lập Chứng Từ Xảo Trá Và Dục Bỏ Hết Tất Cả Các Cơ Sơ Của Tôi Đã Có Nộp Cung Cấp...Cho Tòa Án Quận 9 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098240558187076161

+ MVI_0224 - 2014 / 12 / 10  - Toàn Bộ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 , Tất Cả Điều Không Có Bất Kỳ Ai Có Đeo Bản Tên - Hình Ảnh , Làm Sao Tôi Xác Định Được Ông Là Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông , Còn Cô Này Là Thư Ký Trương Thị Thu Hiền...Tên Đã Có Nêu Trong Văn Bản Là Một Chuyện , Còn Người Ở Ngoài Đang Giải Quyết Là Một Chuyện Khác...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098238851070145041

+ MVI_0223 - 2014 / 12 / 10  - Chừng Nào Mà Tòa Án Nói  : Tòa Án Là Nơi Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân , Thì Tôi Sẽ Không Nói . Còn Tòa Án Là Nơi Công Khai , Chính Trực , Liêm Chính Thì Tôi Có Quyền Nói...Có Nói Thì Mới Thấy Được Rõ Mọi Vấn Đề , Mới Có Sự Giải Quyết Đúng Đắng Công Khai Minh Bạch...Chứ Không Phải Để Che Dấu Sự việc . Và Việc Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Cho Tôi Biết Địa Chỉ Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098237458539823089

+ MVI_0222 - 2014 / 12 / 10  - Chừng Nào Mà Tòa Án Nói  : Tòa Án Là Nơi Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân , Thì Tôi Sẽ Không Nói . Còn Tòa Án Là Nơi Công Khai , Chính Trực , Liêm Chính Thì Tôi Có Quyền Nói...Có Nói Thì Mới Thấy Được Rõ Mọi Vấn Đề , Mới Có Sự Giải Quyết Đúng Đắng Công Khai Minh Bạch...Chứ Không Phải Để Che Dấu Sự việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098235884133402433

+ MVI_0221 - 2014 / 12 / 10  - Thư ký Tòa Án - Trương Thị Thu Hiền , Và Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Tự Tổ Chức Giải Quyết Sai Trái...Khi Chưa Có Trả Lời Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 Về Văn Bản Ủy Quyền Giải Quyết Của Cấp Trên Đã Chi Đạo Cụ Thể Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Về Việc Cung Cấp lời Khai . Và Việc Tôi Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai Đã Cho Chứng Từ Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Pháp luật Bằng Giấy Pho-To , Tự In Ra , Tự Sửa Chữa , Tự Phát Hành ( Có Nghĩa Là Tự Làm Tự Chịu Trách Nhiệm , Chứ Không Phải Là Đại Diện Của Cơ Quan Pháp Luật Đang Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098234353775692033

+ MVI_0220 - 2014 / 12 / 10  - Thư ký Tòa Án - Trương Thị Thu Hiền Tự Tổ Chức Giải Quyết Sai Trái...Khi Chưa Có Trả Lời Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 Về Văn Bản Ủy Quyền Giải Quyết Của Cấp Trên Đã Chi Đạo Cụ Thể Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Về Việc Cung Cấp lời Khai . Và Việc Tôi Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai Đã Cho Chứng Từ Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Pháp luật Bằng Giấy Pho-To , Tự In Ra , Tự Sửa Chữa , Tự Phát Hành ( Có Nghĩa Là Tự Làm Tự Chịu Trách Nhiệm , Chứ Không Phải Là Đại Diện Của Cơ Quan Pháp Luật Đang Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098232670240316017

+ MVI_0219 - 2014 / 12 / 10  - Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Quận 9 , Tòa Án Che Dấu Thông Tin Sự Hiểu Biết Của Các Khởi Kiện Không Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Mời Riêng Nói Từng Bên Che Dấu Thông Tin Sự Thật...Để Cho Đàn Áp Cướp Của...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098229899353409553

+ MVI_0218 - 2014 / 12 / 06 - Văn Bản Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Về Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 , Sau Khi Có Nhiều Hành Vi Sai Trái Tại Bưu Điện Bình Thạnh Ngày 25 / 11 / 2014...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098199827570671185

+ MVI_0217 - 2014 / 12 / 06 - Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Vẫn Cho Ký Nhận Chồng Chéo Lung Tung...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098198489800511073

+ MVI_0216 - 2014 / 12 / 05 - Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Vẫn Cho Ký Nhận Bằng Chứng Từ Giấy PhoTô Không Đúng Biểu Mẫu Đã Đăng Ký Quy Định Của Pháp luật , Xóa Bỏ Lưu Trữ , Tạo Lập Lưu Trữ Giả Tráo Đổi Đơn Thư Khiếu Nại , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Không Cho Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098196834670008705

+ MVI_0215 - 2014 / 12 / 05 - Cho Dòng Họ Của Tên Võ Văn Cường , Bà Trần Thị Rê...Thường Xuyên Thả Gà Qua Bươi Phá Cây Trồng Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098195713768787633

+ MVI_0214 - 2014 / 12 / 04 - Bảo Vệ Tòa Án Quận 9 Không Có Bận Trang Phục Bảo Vệ , Không Đeo Bảng Tên...Để Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098193906998487953

+ MVI_0213 - 2014 / 12 / 04 - Văn Thư Tòa Án Quận 9 , Không Đeo Bảng Tên , Không ghi Vào Sổ Tiếp Dân...Theo Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098190894490412497

+ MVI_0212 - 2014 / 12 / 04 - Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tất Các Cán Bộ Nhân Viên Tòa Án Kể Cả Bảo Vệ Cũng Không Có Bất Kỳ Ai Có Đeo Bảng Tên , Bỏ Chốn Đi Đâu Hết Với Lý Do Không Xác Đáng Bận Họp Tham Dự Hội Nghị Ở Trên Mà Tất Cả Các Cán Bộ Của Tòa Án Quận 9 Điều Vắng Mặt . Nhân Viên Văn Thư Tòa Án Không Có Đeo Bản Tên , Không Ghi Vào Sổ Tiếp Dân Theo Đúng Quy Định...Khi Tôi Phát Hiện Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Có Rất Nhiều Điều Bất Hợp Lý .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098188720445058737


-------------------------------------------------

Đơn Khiếu Nại Ngày 23 / 12 / 2014 .

Kính Gởi  :
- Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Ủy Ban Pháp Chế Nội Chính Tp.Hồ Chí Minh .
- Sở Tư Pháp Tp.Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Bộ Văn Hóa Và Thông Tin Hà Nội .


Trân Trọng Trình Bày  :

- Thứ Nhất :
Tôi Đã Có Hành Vi Rất Nhiều Lần Xin Các Chứng Từ Chi Tiết Của Các Cơ Quan Trực Thuộc...Nhưng Đã Không Có Cho Tôi Và Nói  :  Quy Định Cấm Không Cho  - Chỉ Nói Bằng Miệng , Không Cho Biết Theo Điều Luật Nào , Theo Điều Khoản Nào Cũng Không Cho Biết . Mọi Chứng Từ Chi Tiết Của Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Có Cung Cấp Cho Tôi Các Biên Bản Làm Việc Bản Chánh Có Dấu Mộc Của Cơ Quan , Các Văn Bản Liên Quan...Như Vậy , Quy Định Cấm Cung Cấp Các Chứng Từ Chi Tiết Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Này , Có Cấm Hay Không Có Cấm ??? Được Quy Định Cụ Thể Trong Điều Luật Điều Khoản Nào Của Pháp Luật Đã Quy Định ???
+ Trong Trường Hợp Nếu Có Quy Định Của Pháp Luật Cụ Thể Không Được Phép Công Khai Chi Tiết Các Chứng Từ Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Không Cho Nhân Dân Biết...Như Vậy , Trong Trường Hợp