Photo: Pani Prezydentowa Anna Komorowska
Photo: Z lewej - Pani Akie Abe (żona Premiera Japonii), w środku - Pan Katsuyuki Kambara
Photo: Państwo Kambara i Pani Akie Abe
Photo: Pani Akie Abe
Photo: Rozmawiałyśmy o "womanomics", jednym z ważnych elelmentów obecnej polityki rządu Premiera Abe, męża mojej rozmówczyni, dotyczącym aktywizacji zawodowej kobiet w Japonii
Loading...
Yakumo-goto
Shared privately
Państwo Kambara i Pani Akie Abe