3 Photos - May 21, 2014
Photo: Cygnaeuksen kansakouluPhoto: Katri Jalkasen luokka 1925Photo: Cygnaeus-patsaalla