9 Photos - Aug 31, 2013
Photo: 5th day night - Hanumantha vahanam -Kasturi rangan as SriRamarPhoto: Siriya TiruvadiPhoto: Photo: Tiruveedhi purappaduPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Tiruviruttha goshti outside gurukulam