47 Photos - Dec 28, 2015
Photo: Na snímke členovia kampaňe Chceme vedieť viac so svojou novou knihou (zľava) zamestnankyňa CVEK- Centrum pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, Peter Dráľ,  Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák počas prezentácie Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku v Bratislave 30. novembra 2015. Atlas je koncipovaný ako pomôcka, ktorá môže nášmu spoločnému premýšľaniu o budúcnosti vzdelávania pomôcť prepojiť známe fakty, už pozorované alebo ešte len predvídané trendy, s možnými výzvami a predstavami ľudí – a to všetko cez optiku detí. Knihu vydáva občianske združenie Nové školstvo o.z.. FOTO TASR - Andrej GalicaPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: