1 снимка - 13.03.2013 г.
Видеоклип: "Песпо - 2003" - пътуването (Симитли - Широка лъка)