1 снимка - 19.08.2012 г.
Видеоклип: НУФИ Широка лъка 2002 - оркестър