86 Photos - Aug 10, 2014
Photo: Přípravy...Photo: Oltářní prostor v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě...přípravy...Photo: Oltářní prostor v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě...přípravy...Photo: sakristie...kandidáti FamOT a familiářiPhoto: Oltářní prostor v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě...přípravy...Photo: Photo: Photo: sakrisite...familiáři Německého řáduPhoto: příprava liturgického průvoduPhoto: sakristie, pozvaní kněží a jáhniPhoto: příprava liturgického průvodu...hasiči z farností v duchovní správě Otce NorbertaPhoto: příprava liturgického průvoduPhoto: příprava liturgického průvoduPhoto: příprava liturgického průvoduPhoto: ještě jeden pohled do plnící se chrámové lodiPhoto: a liturgický průvod vyrazilPhoto: liturgický průvodPhoto: zcela zaplněná chrámová loď, v popředí krojované hanačkyPhoto: Photo: okuřování oltáře na začátku mše svatéPhoto: Photo: kněží, řádový bratři, kandidáti  a familiáři Německého řáduPhoto: tři kněží z konického a olomouckého děkanátuPhoto: Photo: úvodní pozdravení zaznělo z úst vikáře velmistra Otce Metoděje. Otec Metoděj vykonává duchovní službu ve farnostech Bouzov, Měrotín a Bílá Lhota v děkanátu Konice (arcidiecéze olomoucká)Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Velmistr: "milý bratře, čeho si od Boha a jeho církve žádáš?"
Kandidát: "s pomocí Boží jsem se naučil řádovému životu v našem společenství. V důvěře v Boha chci až do své smrti žít ke chvále a slávě Boha, Církvi sloužit jako bratr v Německém řádu. Prosím Vás, velevážený pane velmistře, abyste přijal mé slavné věčné sliby."Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Příprava na prostraci před složením věčné profese na koberci s řadovým křǐzem, který má být pro řádového bratra symbolem úmrtí starého člověka a zrození nového člověka žijícího pro odměnu v nebeském království.Photo: Photo: Chvíle prostrace a modlitby litanií ke všem svatým, kteří mají profesovi vyprosit potřebné milosti pro budoucí zasvěcený život.Photo: Photo: Photo: Chvíle slavného slibu do rukou velmistra na celý život!Photo: Chvíle slavného slibu do rukou velmistra na celý život!Photo: Slavnostní modlitba a požehnáni novému profesovi s věčný mi sliby.Photo: Předání symbolů označujících začlenění do Řádu.. Nimt das kreuz... Přijmi tento kříž, znamení Boží lásky....Photo: Předání pláště. At´ se Tvé srdce raduje... Plášť znamení spravedlnosti a Boží ochrany...Photo: Photo: Chvíle bratrského pozdravu ze strany velmistra a celé řádové rodiny.Photo: Photo: Photo: Photo: Nový profes v celé své kráse...  :-)Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Děkování tatínkovi a sourozencům.Photo: Děkování...Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: zleva: novicmistr a farář v Gumpoldskirchen, J.E. velmistr, P. Metoděj Hofman vikář velmistra a farář na Bouzově.Photo: Photo: Photo: Církevní konzervatoř Německého řádu.Photo: Banket v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu pro účastníky bohoslužby a celé slavnosti.Photo: Banket v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu pro účastníky bohoslužby a celé slavnosti.Photo: Banket v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu pro účastníky bohoslužby a celé slavnosti.Photo: Photo: Photo: Photo: