Photo: افزونه دانلود بدون انتظار راه اندازی شد
بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید! کاربران برای دانلود هر فایل ۳۰ ثانیه در صفحه دانلود منتظر می مانند، با فعال کردن این افزونه، دیگر نیاز نیست منتظر بمانید، بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید.
این افزونه مخصوص کاربران دانلود کننده فایل است.
http://uploadyar.com/plugins/no_waiting_download.html
Loading...
uploadyar
Public
افزونه دانلود بدون انتظار راه اندازی شد
بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید! کاربران برای دانلود هر فایل ۳۰ ثانیه در صفحه دانلود منتظر می مانند، با فعال کردن این افزونه، دیگر نیاز نیست منتظر بمانید، بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید.
این افزونه مخصوص کاربران دانلود کننده فایل است.
http://uploadyar.com/plugins/no_waiting_download.html
no plus ones