Photo: افزونه دانلود پرسرعت راه اندازی شد!
سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید! کاربران در سرعت دانلود فایل ها تا ۲۰۰KB/sec محدودیت دارند، با فعال کردن این افزونه، سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید و تا هر مقدار که سرعت اینترنت شما اجازه داد، سرعت های بالاتر از ۲۰۰KB/sec را در دانلود فایل ها تجربه کنید.
این افزونه مخصوص کاربران دانلودکننده می باشد.
http://uploadyar.com/plugins/high_speed_download.html
Loading...
uploadyar
Public
افزونه دانلود پرسرعت راه اندازی شد!
سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید! کاربران در سرعت دانلود فایل ها تا ۲۰۰KB/sec محدودیت دارند، با فعال کردن این افزونه، سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید و تا هر مقدار که سرعت اینترنت شما اجازه داد، سرعت های بالاتر از ۲۰۰KB/sec را در دانلود فایل ها تجربه کنید.
این افزونه مخصوص کاربران دانلودکننده می باشد.
http://uploadyar.com/plugins/high_speed_download.html
no plus ones