4 Photos - May 21, 2013
Photo: Các cháu đang hát bài "The Itsy Bitsy Spider"Photo: Chơi trò tìm sâu trong gạo.Photo: Cùng vẽ và tô màu.Photo: Simon & Ben đang to nhỏ điều gì đó.