1 Photo - May 10, 2013
Photo: En Xevi Crosas i altres ex-alumnes de l'escola de Pastors entrevistats a la revista Agrocultura (núm.51)