7 Photos - Jul 2, 2014
Video: Stures MinnesstundPhoto: Minnesplatta som Ingalill Carlbark gjort.Photo: Blodlönn planterad 2014 05 22Video: Den flickan ska bära mitt efternamn. Stures minnes stund 2014-06-14Video: Jag är en fattig bonddräng. Stures Minnes stund 2014-06-14 .Video: Arne Dahlström spelar klarinett och Ingvar piano på Stures minnes stund 2014-06-14Photo: