8 Photos - Nov 19, 2013
Photo: Färska körskador på sluttningen av Melakträskliden. Hur djupa kommer spåren att bli när även skotaren med flera timmerlass på totalt 40 ton och sedan även med hyggesrester har kört här?Photo: Efter Sveaskogs slutavverkning för knappt två veckor sedan. Detta är resterna av den urskogsartade gammelskogen på den branta sluttningen upp mot toppen av berget.Photo: Sveaskogs snitselband visar att avverkningen inte var något misstag utan planerad. Skogsstyrelsen hade uppenbart inget att invända när skogen avverkningsanmäldes.Photo: Stubbe efter avverkad gammelfura. Trädet var så grovt att sågen inte ens nådde igenom. Både Sveaskogs planerare och maskinföraren måste ha insett att sådana träd är naturvärdesträd. Men ingendera brydde sig. De vet ju att Skogsvårdslagen är frikopplad från Brottsbalken och att FSC är tandlöst.Photo: Avverkad, gammal naturvärdesgran. Guld för Sveaskog går före.Photo: Granticka, en rödlistad art på en granlåga några meter från hyggesgränsen. Det fanns tveklöst många fler rödlistade arter i skogen som Sveaskog högg.Photo: Avverkade gammelfuror på toppen av Melakträskliden.Photo: Gammelskog av nyckelbiotopsklass som Sveaskogs lokala ledning nerklassade och avverkade bakom ryggen på sin ekolog. Sveaskogs interna kommunikation och naturvård fungerar inte.