Photo: از هم‌اکنون می‌توانید با ثبت‌نام در سایت نوتک، مدارک مورد نیاز جهت شرکت در رویداد شناسایی طرح‌های نوآورانه را ارسال کنید...فرصت را از دست ندهید، منتظرتان هستیم :)
http://know-tech.ir/fa/?p
Loading...
KnowTech
Public
از هم‌اکنون می‌توانید با ثبت‌نام در سایت نوتک، مدارک مورد نیاز جهت شرکت در رویداد شناسایی طرح‌های نوآورانه را ارسال کنید...فرصت را از دست ندهید، منتظرتان هستیم :)
http://know-tech.ir/fa/?p
one plus one