20 Photos - Aug 21, 2013
Photo: Dragon Teeth's at RoetgenPhoto: Tank trap at river at RoetgenPhoto: Dragon Teeth's at RoetgenPhoto: Crossing through the Dragon Teeth's at RoetgenPhoto: Stavelot bridge with halftrackPhoto: Trois Pont bridge next to railwayPhoto: Stavelot churchPhoto: Halftrack next to bridgePhoto: Photo: Stavelot SquarePhoto: Tiger Tank at La GleizePhoto: Tiger Tank at La GleizePhoto: Tiger Tank at La GleizePhoto: Tiger Tank at La GleizePhoto: Tiger Tank at La GleizePhoto: Bridge at Trois PontPhoto: Bridge at Trois PontPhoto: Railway bridge at Trois PontPhoto: Bridge at Trois Pont over the Salm riverPhoto: