11 Photos - Apr 7, 2013
Photo: Fem còpies dels grafismes de Conxa RosiquePhoto: Al darrere hi escrivim l'haiku en què s'ha inspiratPhoto: Partim en tres fragments cada full de manera que a cadascun hi queda un vers de l'haikuPhoto: Repartim a cada grup tres fragments barrejats. Ells intenten descobrir (bé a través del dibuix o dels gravats) si algun dels fragments es pot aparellar.Photo: Per torns ofereixen als altres grups els fragments descartats, bé mostrant el dibuix...Photo: ...o llegint el vers de l'haiku.Photo: Els grups que estan interessats en el fragment aixequen la mà.Photo: Per ordre mostren el fragment que proposen com a intercanvi, bé ensenyant el dibuix...Photo: ...bé llegint el vers de l'haiku.  El grup que ha proposat el canvi decideix quin fragment li interessa.Photo: I així fins que algun grup aconsegueix completar el seu haiku. Llavors mostra el dibuix...Photo: ...llegeix l'haiku complet i explica quina interpretació n'ha fet, tant del poema com de la interpretació plàstica.