35 Photos - Nov 6, 2008
Photo: STRULL TRIPTYCHON
lifesize, 3-teilig 186 x 276 cmPhoto: STRULL QUER
lifesize, 92 x 226 cmPhoto: Photo: 4X-23 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-24 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-24Photo: 4X-26Photo: 4X-28Photo: Photo: 4X-29 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-30Photo: 4X-30 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-32Photo: 4X-33Photo: 4X-34Photo: 4X-35Photo: Photo: 4X-36 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-38Photo: Photo: Photo: FP4-2 (nicht in der Ausstellung)Photo: FP4-3Photo: Photo: FP4-4Photo: FP4-5 (nicht in der Ausstellung)Photo: FP4-6 (nicht in der Ausstellung)Photo: FP4-8 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-1 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-2 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-3 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-4 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-5 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-6 (nicht in der Ausstellung)Photo: 4X-7 (nicht in der Ausstellung)