Photo: Twierdza kłodzka - wystawa sprzętu pożarniczego
Photo: Twierdza kłodzka - mauzoleum ofiar II wojny światowej. W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1943 twierdza była filią obozu Gross-Rosen, umieszczano w niej jeńców wojennych, dezerterów z armii niemieckiej oraz podejrzanych o działania na szkodę Rzeszy.
Photo: Twierdza kłodzka - mauzoleum ofiar II wojny światowej. Znajdowało się tu ciężkie więzienie dla więźniów politycznych (więziony i stracony był tu m.in. Władysław Planetorz (1910-1944), działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech), miejsce kaźni i obóz pracy. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików.
Photo: W roku 1864 w twierdzy osadzeni zostali pierwsi powstańcy z Powstania Styczniowego, Wielkopolanie. W 1873 roku w murach twierdzy został uwięziony przez władze pruskie ks. Augustyn Szamarzewski (1832-1891) wybitny wielkopolski działacz społeczno-gospodarczy oraz historyk Wojciech Kętrzyński (Adalbert von Winkler) oraz socjalista Karl Liebknecht.
Photo: Twierdza kłodzka - widok ze szczytu
Loading...
Ralf Roberts
Public
Twierdza kłodzka - mauzoleum ofiar II wojny światowej. Znajdowało się tu ciężkie więzienie dla więźniów politycznych (więziony i stracony był tu m.in. Władysław Planetorz (1910-1944), działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech), miejsce kaźni i obóz pracy. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików.