Photo: مراقبت از #چشم و #بیماریهای_چشمی

چشمان شما، پنجره ارتباط شما با دنیای بیرون هستند، از میان #حواس_پنجگانه، #بینایی کاربردی ترین و البته حساس ترین آنهاست. مراقبت و نگهداری از چشم در 7 سرفصل زیر آورده شده است:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/مراقبت-چشم
Loading...
Wiki Rahnama
Public
مراقبت از #چشم و #بیماریهای_چشمی

چشمان شما، پنجره ارتباط شما با دنیای بیرون هستند، از میان #حواس_پنجگانه، #بینایی کاربردی ترین و البته حساس ترین آنهاست. مراقبت و نگهداری از چشم در 7 سرفصل زیر آورده شده است:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/مراقبت-چشم