37 Photos - Oct 26, 2013
Photo: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мельница, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мельница, с. ГальбштадтPhoto: Мясокомбинат, с. ГальбштадтPhoto: Мельница, с. ГальбштадтPhoto: Мельница, с. ГальбштадтPhoto: Мельница, с. ГальбштадтPhoto: Магазин, с. ГальбштадтPhoto: АЗС, с. ГальбштадтPhoto: АЗС, с. ГальбштадтPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: Photo: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: МСЗ, с. ГришковкаPhoto: Мясокомбинат и мельница, с. Гальбштадт