3 Photos - Jun 15, 2014
Photo: Integrované povolení ze dne 11.1.2010 viz:
http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/00CB179FF80516CDC12576C500273D3F/$file/04%20BIOGEOEKO-rozhodnuti.docPhoto: Informační cedule
ENVISERVIS, s.r.o.
Hodonín, Legionářů 4
IČ: 29218357

Dekontaminační plocha Genže
Zařízení pro využívání nebezpečných odpadů R3
Mutěnice

Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele:
RNDr. Petr Tkáč, tel: 602 222 356

Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, tel: 541 651 111

Provozní doba zařízení:
Po-Pá 7:00-15:30

Kat.čísla odpadů přijímaných do zařízení:
010508, 010504, 010505, 050103, 050106,
100211, 120302, 120301, 130502, 130503,
130507, 130508, 170503, 160708,Photo: Dotaz zastupitele obce Martina Králíka na situaci kolem dekontaminační plochy Genže (0:46:04)
https://www.youtube.com/watch?v=aA_LfVWpim0#t=2764