27 Photos - Jun 15, 2014
Photo: Mutěnický měsíčník (únor 2014) se zabývá kauzou skládek nebezpečného odpadu v Mutěnicích.

Starosta Dušan Horák na začátku říká:
"Chci na tomto místě dokumentovat jak vznikla živá diskuze na zastupitelstvu ohledně té pseudoekologické katatrofy v Rokytí a Genžách.  Firma, která tady ukládala z Moravských naftových dolů ekologický odpad..."

Celý záznam můžete vidět na webu
http://www.bvideo.cz/video/0214/zpravy2_14.htm
Začátek v čase 10:13Photo: 12.1.2014 - Kontrolní jímka vyhloubená obcí níže po svahu (asi 100m) aby zachycovala kontaminovanou tekutinu unikající ze skládky f. Enviservis - tato tekutina byla údajně odvážena do speciální čistírny odpadních vod v Brně. Zmíněná tekutina byla tmavě hnědé až černé barvy, silně zapáchala, vykazovala olejovité skvrny a jen těžce šla při potřísnění smýt. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Celkový pohled na situaci, všimněte si vývěru tekutiny z kraje silnice, která vtéká do jímky. Kontaminovaná tekutina teče ze sládky do podloží komunikace a odtud se šíří do okolní půdy. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Betonová záchytná nádrž, kde měla tekutina původně vtékat a měla být pravidelně vyvážena - není zde žádný kontrolní nebo jistící mechanismus , který by jistil jímku proti přetečení např. při vydatném dešti nebo náhlém vyprázdnění některé z lagun na skládce. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Z usazenin na stěnách jímky (která není opatřena taktéž žádnou izolací) je patrná kontaminace tekutiny ze skládky ropnými látkami. — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Stromy nejsou bez listí jen kvůli ročnímu období - jsou suché. Později se ukázalo, že většina z nich se na jaře už nezazelenala a ostatní jeví známky otravy. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 2.1.2014 - Takto je skládka a nebezpečný odpad v ní oddělen od okolní přírody. Meteriál se nachází i mimo betonovou plochu !!! — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Na skládce se nachází na pohled i podle "vůně" stejná tekutina jako ve vývěrech dole po svahu, jakožto i v záchytné jímce. — vDekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Tekutý odpad v lagunách skládky. Objem těchto lagun mnohonásobně převyšuje kapacitu záchytné jímky. Ale to asi není hlavní problém - tekutý obsah skládky bez jakýchkoliv překážek vsakuje do podloží a proniká do půdy na obecním pozemku dále po svahu. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 Jedna z lagun. Hráze, které svou funkci plní pouze symbolicky stojí mimo betonovou plochu !!! — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 12.1.2014 - Údajná betonová zeď, která by měla oddělovat materiál skládky od okolí a manipulační betonová plocha - posuďte sami, já tam tedy ani jedno nevidím. — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Další z lagun obsahující tekutý odpad. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Laguna, která se nachází úplně mimo betonovou plochu na přilehlém poli cizího vlastníka oddělená pouze hliněným náspem. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Příjezdová komunikace jejímž podložím prosakuje nejvíc kontaminované tekutiny do okolí. Komunikace tak slouží jako jakýsi trativod pro skládku, která by měla být údajně dokonale utěsněná. — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Zde, několik desítek metrú od "zabezpečené" skládky vyvěrá na povrch komunikace - prý se jedná o neškodnou trochu kyselou a trochu železitou vodu. Tedy podle rozborů dodaných samotným p. Tkáčem, které ještě veřejnost neměla tu možnost spatřit na vlastní oči. —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Integrované povoleni viz http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/F690D9A8AA39ED7EC125796600372C7E/$file/03%20ENVISERVIS,%20s.r.o.-rozhodnuti.doc
Škoda, že se provozovatel tímto dokumentem vůbec neobtěžoval řídit - tedy škoda hlavně pro Mutěnice.Photo: Bioremediace, RNDr. Dana Horáková, CSc, 2006
http://is.muni.cz/elportal/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf.
A v této publikaci stejně jako v textu integrovaného povolení se můžete dozvědět jak by to mělo správně vypadat - navíc se zde dočtete, jaké nebezpečí hrozí, když se celá věc dělá diletantsky.Photo: 2.1.2014 —  Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 2.1.2014 — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 2.1.2014 — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: 2.1.2014 — Dekontaminační plocha Rokytí.Photo: Dotaz J. Brožoviče na zrušení dekontaminačních ploch v Rokytí a Genžích z hlediska územního plánu (1:05:35)
https://www.youtube.com/watch?v=aA_LfVWpim0#t=3935
Zástupci obce slíbili, že celou věc ve vztahu k územnímu plánu prošetří - toto budeme dále sledovat ! —  Hasičská zbrojnice Mutěnice.Photo: Dotaz M. Králíka (zastupitel obce) na aktuální stav kauzy Rokytí (0:44:11)
https://www.youtube.com/watch?v=aA_LfVWpim0#t=2649
Zastupitel, který se o kauzu aktivně veřejně zajímá. — v Hasičská zbrojnice Mutěnice.Photo: Dotaz J. Vagundy na zrušení dekontaminačních ploch (1:06:13)
https://www.youtube.com/watch?v=p__ERrQhzNY#t=3973 — v Hasičská zbrojnice Mutěnice.Photo: Photo: 10.2. 2014 - Příkaz od ČIZP pro ENVISERVIS

https://www.dropbox.com/s/joi968vo5two7ly/10-2-2014-Prikaz-pro-ENVISERVIS.pdfPhoto: 27.1. 2014 - Příkaz od ČIZP pro ENVISERVIS

https://www.dropbox.com/s/liw2gzk4dpxiclr/27-1-2014-Prikaz-pro-ENVISERVIS.pdf