135 Photos - Feb 24, 2018
Photo: A tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom. Bővebben itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya_templom_(Tisztvisel%C5%91telep)Photo: A múltról részletesen itt: https://24.hu/belfold/2016/04/06/ismeretlen-budapest-a-nepliget-kozeleben-all-az-esztergomi-bazilika-kicsinyitett-masa/Photo: A klasszicizáló empire stílusban épített 20. századi templom, mely Budapesten, a VIII. kerületben, a tisztviselőtelepi volt Rezső téren található. http://budapestcity.org/05-templomok/08/templom-Rezso-ter/index-hu.htmPhoto: Géza fejedelem szobra (Budapest, VIII.ker. Szenes Iván (volt Rezső) tér. Alk.: Péterfy László 2001.Photo: A Tisztviselőtelepről:  https://www.google.hu/search?q=tisztvisel%C5%91telep&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj4ooSu-77ZAhVMZlAKHU2sAcIQsAQIeQ&biw=1920&bih=974Photo: A templom terveit Lechner Ödön unokaöccse, Kismarty-Lechner Jenő készítette, klasszicizáló empire, ún. palatinusz stílusban.Photo: A 600 m²-es templom alapkövét 1924-ben tették le és 1931. október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén szentelték fel.Photo: A magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére a Magyarok Nagyasszonya ünnepét.Photo: A XIII. Leó pápa mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett a Magyarok Nagyasszonyának október második vasárnapjára.Photo: A Magyarok Nagyasszonya ünnepét Szent X. Piusz pápa később október 8-ra helyezte.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Főbejárat. Balra emléktábla: A Kárpát-medencéből 1944 őszétől ártatlanul elhurcoltak áldozatainak emlékére (2205.nov.)  http://jozsefvaros.hu/hir/5265/A_Gulag_aldozataira_emlekeztek_a_Magyarok_Nagyasszonya_templomban/Photo: Bővebben itt:   https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya_templom_(Tisztvisel%C5%91telep)Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: kupolában felirat hirdeti, hogy a templom a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére és I. Ferenc József emlékére épült.Photo: A kupoladob és az oldalhajók ablakain árad a fény.Photo: Belső falainak festése anyagiak hiányában sosem készült el, noha ezzel kapcsolatos tervek szép számban maradtak fenn.Photo: A Páduai Szent Antal-szobor a legrégibb adomány, a templom felépítése előtt használt épületből hozták ide.Photo: A kóruserkély és az ide tervezett (Gergely Ferenc) orgona a főbejárat felett.Photo: Photo: A kupoladob és az oldalhajók ablakain árad a fény.Photo: Photo: Photo: Photo: Mi magyarok bár elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát.Photo: A Regnum Marianum barokk világában a Napbaöltözött Asszony ábrázolásától eltérően bontakozik ki a Patrona Hungariae jellegzetes, máig érvényes szent koronás ikonográfiája.Photo: Csak a magyarságnál fordul elő, hogy a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a Magyar Szent Korona, a karján ülő kis Jézus kezébe az ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül.Photo: A kupolában felirat hirdeti, hogy a templom a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére és I. Ferenc József emlékére épült. A felirat alatt a négy evangélista domborművét helyezték el.Photo: Photo: A kupolában felirat hirdeti, hogy a templom a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére és I. Ferenc József emlékére épült. A felirat alatt a négy evangélista domborművét helyezték el.Photo: Photo: A kupoladob és az oldalhajók ablakain árad a fény.Photo: A bejárattól jobbra a Jézus Szíve-kápolna, balra a Szent József-kápolna nyílik. A kápolnák szobrait, a szószék domborműveit Füredi Richárd készítette.Photo: A szószék és a szentély a főoltárral.Photo: Photo: A kupoladob és az oldalhajók ablakain árad a fény.Photo: Az orgona a belépési csarnok kóruserkélyén foglal helyet.Photo: A főbejárat felé balra páduai Szent Antal, jobbra árpádházi Szent Erzsébet szobra.Photo: oldalkápolna ajtajaPhoto: gyóntatószékPhoto: Photo: Photo: A keresztelőmedence bronztetején Keresztelő Szent János szobra áll.Photo: A keresztelőmedence bronztetején Keresztelő Szent János szobra áll.Photo: Keresztelő Szent János bronz szobra a keresztelőmedence tetején.Photo: https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nosPhoto: A templom "prágai Kisjézus" -a. Öltözéke évközben a liturgikus szineknek megfelelően változik. http://metropolita.hu/2011/12/karacsonyi-kilenced-a-pragai-kis-jezushoz/Photo: A "prágai Kisjézus" itteni megfelelője. ( http://lexikon.katolikus.hu/P/Pr%C3%A1gai%20Kis%20J%C3%A9zus.html )Photo: http://metropolita.hu/2011/12/karacsonyi-kilenced-a-pragai-kis-jezushoz/Photo: oldalkápolna ajtajaPhoto: Photo: Photo: Photo: gyóntatószék és Szent Antal képPhoto: Photo: Photo: Photo: A kóruserkély és az ide tervezett (Gergely Ferenc) orgona a főbejárat felett.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: A főoltáron a Magyarok Nagyasszonya látható a Szent Koronával, ölében a gyermek Jézussal.Photo: Máriának a magyarság patrónájaként való tisztelete már Szent István felajánlásával elkezdődött, azonban ezt évszázadokon át Nagyboldogasszony napján ünnepeltük.Photo: Hazaisajátság, hogy a Magyarok Nagyasszonyának elterjedt ábrázolása szerint a Szűzanya fejét a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona díszíti, kezében (vagy a karján ülő gyermek Jézus kezében) az országalma és a jogar látható.Photo: Az Ungváry Sándor által készített, ónixpilérekkel tagolt, márvány főoltár előtt Jankovics Ferenc Magyarok Nagyasszonya-szobra látható.Photo: XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával, az akkori esztergomi prímás-érsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére, mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét.Photo: A Magyarok Nagyasszonyáról részletesen itt:  http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/unnepek/oktober-8-magyarok-nagyasszonya/Photo: Photo: Photo: A külső és belső díszítések javarészt ősmagyar motívumok felhasználásával készültek.Photo: Photo: Photo: Photo: A Szent Antal-oltár képét Unghváry Sándor, a Kis Szent Teréz-oltár képét Feszty Masa készítette.Photo: a bejárati csarnokPhoto: A kápolnák szobrait, a szószék domborműveit Füredi Richárd készítette.Photo: A szószék mellvédjén Jézus életéből vett jeleneteket látunk.Photo: Photo: A kupola belső ívén végigfutó felirat: In honorem Beatae Mariae Virginis Patronae Hungariae et in memoriam Francisci Josephi I. apostoli regis, azaz A Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Patrónája tiszteletére és I. Ferenc József apostoli király emlékére.Photo: Photo: Árpád-házi Szent ErzsébetPhoto: A kupoladob és az oldalhajók ablakain árad a fény.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Mártírjaink emlékezetére.Photo: A Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték, melyet később X. Szent Pius pápa tett át október 8-ra.Photo: Photo: Photo: Photo: Az eredetileg Ferenc József-emléktemplom nevet kapott öt kupolás, hat lépcsőházas és kilenc ajtós egyházi épület építése 1929 júniusában indult meg, Serédi Jusztinián hercegprímás általi felszentelésére pedig 1931. október 8-án került sor.Photo: Photo: Photo: Photo: A négyzetes alaprajzú tér fölé az esztergomi Bazilikához hasonló, tamburos, csegelyes, lanterna nélküli félgömbkupola borul.Photo: További infók:  http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=324,309,0,0,1,0Photo: A templomszentély külső falán a Kárpát medencében kivégzettek emlékműve. (részlet)Photo: A 2008-ban készített 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak elékére.Photo: A hajdani Golgota téri stációk első (I.) és az utolsó (XIV.) maradt meg, amiket ide hoztak. A keresztút többi állomása az 1970-es években készült templom külső falában, kétoldalt van elhelyezve.Photo: Az egykor Golgota téri kápolna és stációi a második világháborút követően súlyosan megrongálódtak. Lebontásuk után a szoborcsoportozatot, és az 1. és 14. stációt a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom mögött állították fel és a templom falára új stációkat helyeztek.Photo: http://www.budapest-foto.hu/Kalvaria%20szobrok%20a%20Rezso%20teren.htmPhoto: A hajdani Golgota téri stációk első (I.) és az utolsó (XIV.) maradt meg, amiket ide helyeztek.Photo: Photo: A templom mögött áll a Golgota téri elpusztított szobrok másolata és a két megmaradt stáció.Photo: A templom mögött kapott helyet az egykori Golgota téri kápolna mellett álló kálvária, vagyis annak maradéka (az 1. és 14. szobor volt menthető) – hiszen a kommunisták a kápolnával együtt 1971-ben azt is felrobbantották –, továbbá Tarr Miklós 1977-ben elkészült stációi.Photo: http://csendhegyek.blogspot.hu/2014/04/budapest-rezso-teri-kalvaria.htmlPhoto: A mai, ötkupolás épület klasszicista realizmusával tárul elénk.Photo: Photo: Photo: A templom kétoldali falába építve láthatjuk az új stációkat. (Tarr Miklós helyi szobrászművész alkotása)Photo: Görögkereszt alaprajzú, klasszicizáló empire stílusban tervezett kupolás épület, oszlopos előcsarnokkal.Photo: Photo: http://www.magyarkurir.hu/hirek/nyolcvaneves-rezso-teri-templom-kommunizmus-mementojaPhoto: A hajdani temetői keresztet (1796) a Kőbányai útról helyezték ide, az Elnök u.-i beszögelésbe.Photo: Photo: Photo: Lásd még itt:  http://www.tisztviselotelep.plebania.hu/templom.htmPhoto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisztvisel%C5%91telep_(Budapest)Photo: A templom négy sarkán egy-egy harangháznyit kiemelkedő torony van. A tornyok tetején szimpla kereszt, a kupolán pedig az apostoli kettős kereszt magasodik.Photo: A Magyarok Nagyasszonya templomok listája itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya-templomok_list%C3%A1jaPhoto: Géza fejedelem szobra, egy jurta csúcsán álló magyar harcos alakjaként a volt Rezső téren.Photo: Géza fejedelem szobra (Budapest, VIII.ker. Szenes Iván (volt Rezső) tér. Alk.: Péterfy László 2001.Photo: https://utcakereso.hu/budapest-viii+kerulet-rezso_terPhoto: A ma Tisztviselőtelep néven ismert városrészt a Tisztviselők Házépítő Egyesülete alapította az 1885–1887 közötti években az ún. Örömvölgy-dűlőben.Photo: http://jozsefvaros.hu/hir/3648/atnevezik-a-rezso-teret-jozsefvarosban