48 Photos - May 15, 2011
Photo: Bron: boek over de familie Hogervorst, auteur Bert Hogervorst

Deze boerderij zou in (rond) 1865 in opdracht van de weduwe "Heintje" Duivenvoorden-van der Klugt verkocht zijn door Jan Hu(i)bertuszn Duivenvoorden. Koper werd Gerrit Hogervorst, het terrein is sindsdien in zijn familie gebleven en nu staat op dezelfde plek een restaurant, in feite een uitbouw van de kampeerboerderij die de familie Hogervorst heeft gebouwd na sloop van de boerderij op de foto. Dit moet rond 1920-1930 geweest zijn.

Foto en tekst aangeleverd door Jan Duivenvoorden uit NoordwijkerhoutPhoto: Foto uit het NoVaTo-archief over de kampeerboerderij die door de familie Hogervorst is gebouwd na het slopen van de boerderij aan de noordzijde van de Langevelderweg (is later verbouwd tot restaurant de Duinpoort/Berg en Dal).

Foto beschikbaar gesteld door Jan Duivenvoorden uit Noordwijkerhout.Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, Floris Jacobz, oktober 1599

http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, Floris Jacobz, oktober 1599

Detail van de kaart met rechtsboven aan de "Langevelderlaen" de boerderij, op welke locatie nu het restaurant "Langs Berg en Dal" is gelegen

http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, Floris Jacobz, oktober 1599 

Detail van de kaart met rechtsboven aan de "Langevelderlaen" de boerderij, op welke locatie nu het restaurant "Langs Berg en Dal" is gelegen

http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, augustus 1612, Floris Jacobz

https://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/5/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, augustus 1612, Floris Jacobz

Detail van de kaart met verticaal de "Langevelder Laen"

https://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/5/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, augustus 1612, Floris Jacobz 

Detail van de kaart met de boerderij ten noorden van de Langevelderlaan op de plaats waar nu restaurant "Langs Berg en Dal" staat

https://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/5/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Jan Duivenvoorden te Noordwijkerhout

Onroerend goed Huibert en Job Duivenvoorden in het Langeveld. Eigendomssituatie van 1861.

Met als belangrijke bronnen de kadastertekeningen (1818-1832) en het erfenisverdelingsdocument uit 1861 waarin de nauwkeurige perceels- vermelding van de gronden van Job Duivenvoorden (artikel 1 t/m 7 bij het onroerend goed) en van Huibert Duivenvoorden (artikel 8 t/m 13).

Het land dat door Job Duivenvoorden zelf is aangekocht is geheel ingekleurd en rood omrand; het land dat eerder bezit was van Huibert Duivenvoorden is met schuine strepen gearceerd en roze omrand. Verder geven de kleuren aan:
Groen = weiland
Geel = geestgrond
Lichtbruin = akker, erf, moestuin etc
Met rood zijn de woningen ingekleurd.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 1, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 2, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 3, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 4, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 5, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 6, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 7, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 8, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 9, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

a. Eene landhoeve met diverse partijen land, samen groot circa 36 bunders, staande en gelegen op Langeveld onder Noordwijk, welke onroerende goederen hierna op den massalen staat nader zullen worden omschreven onder de artikels Een, Twee en Drie.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 10, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 11, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 12, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 13, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 14, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Onroerende goederen

Artikel Een

Een bouwmanswoning met eenen 5 roeden en met eenen 4 roeden hooiberg, 2 schuren, zomerhuis en karnmolen met verschillende partijen wei- of hooiland, bouw en geestland, een en ander staande en gelegen op Langeveld in de gemeente Noordwijk aan de Langeveldsche Laan, bij het kadaster bekend in Sectie C, Nummers 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 en 22 te zamen groot 23 bunders 6 roeden 46 ellen.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 15, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 16, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Artikel acht

Een bouwmanswoning met eenen 6 roeden en met eenen 5 roeden hooiberg, dorschvloer, 2 schuren, zomerhuis en karnmolen, met verschillende partijen wei- of hooi, geest- en bouwland, een en ander staande en gelegen op Langeveld onder Noordwijk aan de Langeveldsche Laan, bij het kadaster bekend in Sectie B Nummers 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90a, 90b, 91, 92, 93, 96, 97, 103, 107, 109 en 109a ter grootte van 37 bunders, 22 roeden en 69 ellen.

Artikel tien

Een bouwmanswoning met eenen 5 roeden hooiberg, zomerhuis annex dorschvloerPhoto: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 17, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Vervolg artikel tien

paardenschuur en wagenloods, erve, werf en boomgaard en verschillende partijen wei- of hooi- en geestland een en ander staande en gelegen op Langeveld in de gemeente Noordwijk bij het kadaster bekend in Sectie B Nummers 75, 76, 77, 94, 97, 99, 104, 110, 162 en 163, te zamen groot 10 bunders 42 roeden 30 ellen

Verklarende de comparanten dat de onroerende goederen vermeld onder de artikels 3 tot en met 13 alle door den erflater Job Duivenvoorden zijn verkregen uit erfopvolging uit de nalatenschap zijns vaders Huibert Duivenvoorden,  dat daarvan overigens geene bewijzen van eigendom bestaanPhoto: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 18, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 19, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 20, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 21, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 22, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden, overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 23, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 24, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 25, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 26, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 27, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 28, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 29, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 30, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 31, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 32, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 33, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 34, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 35, dd. 21-02-1861

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 36, dd. 21-02-1861 (bijlage dd. 03-12-1860)

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Onroerende goederen

Nummer 1

Een bouwmanswo​ning met eenen 5 roeden en met eenen 4 roeden hooiberg, 2 schuren, zomerhuis en karnmolen met verschille​nde partijen wei- of hooiland, bouw en geestland, een en ander staande en gelegen op Langeveld in de gemeente Noordwijk aan de Langevelds​che Laan, bij het kadaster bekend in Sectie C, Nummers 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 en 22 te zamen groot 23 bunders 6 roeden 46 ellen.

http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeeldingen/indeling/detail/start/6/trefwoord/Geografisch_trefwoord/Noordwijk/trefwoord/Serie_Collectie/Kadastrale%20kaarten%20van%20Zuid~HollandPhoto: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 37, dd. 21-02-1861 (bijlage dd. 03-12-1860)

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Nummer 5

Een bouwmanswoning met eenen 5 roeden hooiberg, zomerhuis annex dorschvloer, paardensch​uur en wagenloods​, erve, werf en boomgaard en verschille​nde partijen wei- of hooi- en geestland een en ander staande en gelegen op Langeveld in de gemeente Noordwijk bij het kadaster bekend in Sectie B Nummers 75, 76, 77, 94, 97, 99, 104, 110, 162 en 163, te zamen groot 10 bunders 42 roeden 30 ellen

http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeeldingen/indeling/detail/start/5/trefwoord/Geografisch_trefwoord/Noordwijk/trefwoord/Serie_Collectie/Kadastrale%20kaarten%20van%20Zuid~HollandPhoto: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 38, dd. 21-02-1861 (bijlage dd. 03-12-1860)

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.

Nummer 13

Een bouwmanswoning met eenen 6 roeden en met eenen 5 roeden hooiberg, dorschvloer, 2 schuren, zomerhuis en karnmolen, met verschillende partijen wei- of hooi, geest- en bouwland, een en ander staande en gelegen op Langeveld onder Noordwijk aan de Langeveldsche Laan, bij het kadaster bekend in Sectie B Nummers 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90a, 90b, 91, 92, 93, 96, 97, 103, 107, 109 en 109a ter grootte van 37 bunders, 22 roeden en 69 ellen.

http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeeldingen/indeling/detail/start/5/trefwoord/Geografisch_trefwoord/Noordwijk/trefwoord/Serie_Collectie/Kadastrale%20kaarten%20van%20Zuid~HollandPhoto: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief Noordwijk, Inv. Nr. 19, notaris Cornelis Catharinus van der Schalk, akte 28, blad 39, dd. 21-02-1861 (bijlage dd. 03-12-1860)

Boedelscheiding van de boedel van Job Duivenvoorden,
overleden te Noordwijk op Langeveld, laatst echtgenoot van Hendrina van der Klugt.