75 Photos - Apr 9, 2011
Photo: Bron: http://www.stjeroenenmariaterzee.nl/geschiedenislanghevelt.htm

Naast de kerk van Maria ter Zee aan de Nieuwe Zeeweg is een merkwaardig en eenvoudig monument te zien. Een bord van de ANWB geeft een korte verklaring, dat er ooit in het duingebied ‘Langeveld’ een kapel heeft gestaan.
 
Historisch bezien, reuze interessant. De geschiedenis gaat namelijk terug tot in de 14e eeuw. Dramatisch maar ook wat romantisch is de geschiedenis van het ontstaan er van. Daterend uit 1739 is er een oude kopergravure met daarop de kapel die uit een belofte is ontstaan. 

Tijdens een hevige storm leed een edelman rond 1330 schipbreuk ter hoogte van het Langeveld. Hij kon zich vastklampen aan een stuk hout. Hij smeekte Maria, Sterre der Zee, om hulp. Hij beloofde als hij veilig zou aanspoelen, op die plek een kapel te stichten. Zijn smeekbede werd verhoord en hij loste zijn belofte in. Zo verrees, aan de huidige Kapelleboslaan, ter hoogte van Camping De Wit, de kapel. Gewijd aan Maria.

Tekst: Els Kat (25 juli 2008)Photo: De kopergavure van "De Kapelle te Langeveld" uit 1739

Deze digitale foto van de kopergravure is afkomstig van Jan Duivenvoorden uit Noordwijkerhout.

Draftsman: Abraham de Haen (1707-1748)  
Engraver: Hendrik Spilman (1721-1784)  
Country: Nederland 
Province: Zuid-Holland 
Town: Noordwijk 
Street: Randweg 
Type: image 
Date: 1745 - 1774 
Publisher: Isaak Tirion  
Source: Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, enz., Amsterdam, (Wed.) I. Tirion, 1745-1774, 9 delen 

http://repository.tudelft.nl/view/MMP/uuid:be47696b-0c32-4da3-acc1-2dd0cf6d8737/Photo: Bron: Nationaal Archief, toegang 3.18.80, Archief St. Victorparochie Noordwijkerhout, Inv. Nr. 1Photo: Bron: Nationaal Archief, toegang 3.18.80, Archief St. Victorparochie Noordwijkerhout, Inv. Nr. 1

Beschrijving van de historie van de Kapel op het LangeveldPhoto: Bron: Nationaal Archief, toegang 3.18.80, Archief St. Victorparochie Noordwijkerhout, Inv. Nr. 1

Beschrijving van de historie van de Kapel op het LangeveldPhoto: Bron: Nationaal Archief, toegang 3.18.80, Archief St. Victorparochie Noordwijkerhout, Inv. Nr. 1

Beschrijving van de historie van de Kapel op het LangeveldPhoto: Bron: http://www.stjeroenenmariaterzee.nl/geschiedenislanghevelt.htm

Naast de kerk van Maria ter Zee aan de Nieuwe Zeeweg is een merkwaardi​g en eenvoudig monument te zien. Een bord van de ANWB geeft een korte verklaring​, dat er ooit in het duingebied ‘Langeveld​’ een kapel heeft gestaan.

Historisch bezien, reuze interessan​t. De geschieden​is gaat namelijk terug tot in de 14e eeuw. Dramatisch maar ook wat romantisch is de geschieden​is van het ontstaan er van. Daterend uit 1739 is er een oude kopergravu​re met daarop de kapel die uit een belofte is ontstaan. 

Tijdens een hevige storm leed een edelman rond 1330 schipbreuk ter hoogte van het Langeveld. Hij kon zich vastklampe​n aan een stuk hout. Hij smeekte Maria, Sterre der Zee, om hulp. Hij beloofde als hij veilig zou aanspoelen​, op die plek een kapel te stichten. Zijn smeekbede werd verhoord en hij loste zijn belofte in. Zo verrees, aan de Kapellebos​laan, ter hoogte van Camping De Wit, de kapel. Gewijd aan Maria.

Tekst: Els Kat (25-07-2008)Photo: Bron: http://www.stjeroenenmariaterzee.nl/geschiedenislanghevelt.htm

Naast de kerk van Maria ter Zee aan de Nieuwe Zeeweg is een eenvoudig monument te zien. Een bord van de ANWB geeft een korte verklaring​​, dat er ooit in het duingebied ‘Langeveld​​’ een kapel heeft gestaan.

Historisch bezien, reuze interessan​​t. De geschieden​​is gaat namelijk terug tot in de 14e eeuw. Dramatisch maar ook wat romantisch is de geschieden​​is van het ontstaan er van. Daterend uit 1739 is er een oude kopergravu​​re met daarop de kapel die uit een belofte is ontstaan. 

Tijdens een hevige storm leed een edelman rond 1330 schipbreuk ter hoogte van het Langeveld. Hij kon zich vastklampe​​n aan een stuk hout. Hij smeekte Maria, Sterre der Zee, om hulp. Hij beloofde als hij veilig zou aanspoelen​​, op die plek een kapel te stichten. Zijn smeekbede werd verhoord en hij loste zijn belofte in. Zo verrees, aan de Kapellebos​​laan, ter hoogte van Camping De Wit, de kapel. Gewijd aan Maria.

Tekst: Els Kat (25-07-200​8)Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, augustus 1612, Floris Jacobz

https://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/5/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, kaart van de grensscheiding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, augustus 1612, Floris Jacobz

Detail van de kaart ter plaatse van "Langevelt"

https://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/5/tstart/0/q/zoekterm/noordwijk/q/commentaar/1Photo: Bron: Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman, Kaartenboek Leeuwenhorst

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. Wijze van meten en kleuren als boven.

Kaart van Langeveld met in het midden de "Capelle van Langevelt" en noordwestelijk daarvan de woning van Gerrit Gerritsz Roo

http://proxy.handle.net/10648/af90c556-d0b4-102d-bcf8-003048976d84Photo: Bron: Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman, Kaartenboek Leeuwenhorst 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. Wijze van meten en kleuren als boven. 

Kaart van Langeveld met in het midden de "Capelle van Langevelt" en noordwestelijk daarvan de woning van Gerrit Gerritsz Roo 

http://proxy.handle.net/10648/af90c556-d0b4-102d-bcf8-003048976d84Photo: Bron: Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman, Kaartenboek Leeuwenhorst 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. Wijze van meten en kleuren als boven. 

Kaart van Langeveld met in het midden de "Capelle van Langevelt" en noordwestelijk daarvan de woning van Gerrit Gerritsz Roo 

http://proxy.handle.net/10648/af90c556-d0b4-102d-bcf8-003048976d84Photo: Bron: Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman, Kaartenboek Leeuwenhorst 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. Wijze van meten en kleuren als boven. 

Kaart van Langeveld met in het midden de "Capelle van Langevelt" en noordwestelijk daarvan de woning van Gerrit Gerritsz Roo 

http://proxy.handle.net/10648/af90c556-d0b4-102d-bcf8-003048976d84Photo: Bron: Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman, Kaartenboek Leeuwenhorst 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. Wijze van meten en kleuren als boven. 

Kaart van Langeveld met in het midden de "Capelle van Langevelt" en noordwestelijk daarvan de woning van Gerrit Gerritsz Roo 

http://proxy.handle.net/10648/af90c556-d0b4-102d-bcf8-003048976d84Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, Kaartenboek Abdij Leeuwenhorst, Noordwijk, 1660 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, op kleiner schaal gekopieerd naar het onder letter P vermelde door de landmeter Johannes Dou en getekend 25 Juni 1660. 

http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/leeuwenhorst/q/commentaar/1/f/Geografisch_trefwoord/Zuid-Holland/start/151Photo: Bron: Nationaal Archief, Collectie Hingman, Kaartenboek Abdij Leeuwenhorst, Noordwijk, 1660 

Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, op kleiner schaal gekopieerd naar het onder letter P vermelde door de landmeter Johannes Dou en getekend 25 Juni 1660. 

http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/leeuwenhorst/q/commentaar/1/f/Geografisch_trefwoord/Zuid-Holland/start/151Photo: Bron: Jan Duivenvoorden te Noordwijkerhout

Onroerend goed Huibert en Job Duivenvoorden in het Langeveld. Eigendomssituatie van 1861.

Met als belangrijke bronnen de kadastertekeningen (1818-1832) en het erfenisverdelingsdocument uit 1861 waarin de nauwkeurige perceels- vermelding van de gronden van Job Duivenvoorden (artikel 1 t/m 7 bij het onroerend goed) en van Huibert Duivenvoorden (artikel 8 t/m 13).

Het land dat door Job Duivenvoorden zelf is aangekocht is geheel ingekleurd en rood omrand; het land dat eerder bezit was van Huibert Duivenvoorden is met schuine strepen gearceerd en roze omrand. Verder geven de kleuren aan:
Groen = weiland
Geel = geestgrond
Lichtbruin = akker, erf, moestuin etc
Met rood zijn de woningen ingekleurd.Photo: Regionaal Archief Noordwijk, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 166, f. 227, dd. 03-02-1610

Pieter Jansz wonende Langeveld verkoopt Oude Gerrit Gerritsz Roo een huis en erf met barg alsmede 1 morgen land daarin de koper woont, gelegen te Langeveld, belend ZW de verkoper en Hubert Jacobsz, NW en NO de wildernis en ZO Pieter Florisz, belast met 4 penning ‘s-Graven erfhuur. Voldaan met een schuldbrief van 206 gulden.Photo: Regionaal Archief Noordwijk, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 166, f. 227v, dd. 03-02-1610

Pieter Jansz wonende Langeveld verkoopt Oude Gerrit Gerritsz Roo een huis en erf met barg alsmede 1 morgen land daarin de koper woont, gelegen te Langeveld, belend ZW de verkoper en Hubert Jacobsz, NW en NO de wildernis en ZO Pieter Florisz, belast met 4 penning ‘s-Graven erfhuur. Voldaan met een schuldbrief van 206 gulden.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 166, f. 250v en f. 251, dd. 03-03-1610

met schepenen van Noordwijkerhout. Cornelis Pietersz wonende Wassenaar verkoopt jonge Gerrit Gerritsz Roo wonende Langeveld een huis en erf met barg en schuur alsmede 8 hond land, belend ZO de Wildernis, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW en NO Cornelis Gerritsz belast met 9 duit per jr alsmede 1½ morgen geestland aldaar, belend NO en ZO Cornelis Gerritsz, ZW oude Gerrit Gerritsz Roo en NW Jacob Gerritsz Roo, 4 morgen land in Langeveld, belend ZO de Wildernis, ZW of W Pieter Adriaensz Hartooch, NW oude Gerrit Gerritsz Roo en NO dezelfde en de Abdij van Leeuwenhorst, belast met 14 gulden per jr tbv de Capelle van Langeveld,Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 166, f. 251v, dd. 03-03-1610

alsmede de Lage Veen groot 2½ morgen gelegen in Noordwijkerhout, belend ZO de Vaart, ZW de weduwe van Cornelis Huybertsz met bruikwaar, NW de nieuwe watering en NO de voorsz. weduwe, belast met 150 gulden, daarvan een jaarlijkse rente wordt betaald jegens de penning 16 tbv Willem Dircksz van Tethroede voor 700 gulden contant en een obligatie van 400 gulden boven de belasting.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nr. toegang 906, Inv. Nr. 171, folio 190v, dd. 12-01-1632

Gerrit Gerritsz Roo wonende Langeveld, Pieter Cornelisz gehuwd met Trijntje Gerritsdr wonende Hillegom, Gerrit Claesz gehuwd met Maritje Cornelisdr wonende Haarlem, Jeroen Gerritsz Roo voor hem zelve en vervangende de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz Roo z.g. bij Trijntje Pietersdr, allen kinderen en kleinkinderen van Gerrit Gerritsz Roo de oude en Jannetje Willemsdr gewoond hebbende tot Langeveld verkopen Willem Gerritsz Roo hun broer en zwager wonende Langeveld hun gedeelte van een woning met schuur, barg en boomgaard alsmede 7 morgen land gelegen tot Langeveld, volgens twee brieven, de ene van 14-04-1580 en de andere van 09-02-1581 en verkopen nog hun 5/6e delen van een huis en erf met werf en barg, belend volgens de oude brief van 03-02-1610 alsmede hun deel in 3 morgen land genaamd de Leeger gekomen van de Capelle tot Langeveld, de koper 1/6e deel, volgens brief van 20-10-1616Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 174, f. 126v, dd. 21-03-1647

Maritje Dircksdr,­ weduwe jonge Gerrit Gerritsz Roo met Jacob Gerritsz Roo haar zoon en gekoren voogd verkoopt Everard van Lodesteyn, burgemeester van Delft tbv Anthony van Brouchorst jegenwoordig uitlandig zekere woning met 7 morgen 3 hond land gelegen tot Langeveld bij de Capelle

http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/beeldbank/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/6/q/zoekveld/noordwijk/q/begindatum/%5E?zoeken_x=0&zoeken_y=0Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 174, f. 130, dd. 21-03-1647

Everardus Lodesteyn burgemeester van Delft als gemachtigde van Anthony van Brouckhorst uitlandig en geeft in erfpacht uit aan Pouwels Cornelisz­ Schooten een woning met 7 morgen 3 hond land gelegen tot Langeveld bij de Capelle,­ belend O eerst Adriaen Lenaertsz­ Block,­ daaraan het Klooster ter Lee en de voorsz.­ Block,­ NW Huybert Jacobsz­ Roo,­ W of ZW Maritje Pieters Hertichs en de wildernis en ZO mede de wildernis,­ belast met 14 gulden erfpacht per jr en 9 deniers s’-­Gravenhuur,­ voor 67 gulden erfpacht per jrPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlij​k Archief Noordwijk, Inv. Nr. 174, f. 130v, dd. 21-03-1647

Everardus Lodesteyn burgemeest​er van Delft als gemachtigd​e van Anthony van Brouckhors​t uitlandig en geeft in erfpacht uit aan Pouwels Cornelisz­ Schooten een woning met 7 morgen 3 hond land gelegen tot Langeveld bij de Capelle,­ belend O eerst Adriaen Lenaertsz­ Block,­ daaraan het Klooster ter Lee en de voorsz.­ Block,­ NW Huybert Jacobsz­ Roo,­ W of ZW Maritje Pieters Hertichs en de wildernis en ZO mede de wildernis,​­ belast met 14 gulden erfpacht per jr en 9 deniers s’-­Graven​huur,­ voor 67 gulden erfpacht per jrPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 176, f. 30, dd. 04-07-1655

Jacob Gerritsz­ Roo,­ Jan Gerritsz­ Roo voor hen zelven en vervangende Willem Gerritsz­ Roo,­ nog Cornelis Jacobsz­ als last hebbende van zijn moeder Commertje Gerritsdr­ Roo,­ Poulus Cornelisz­ Schoten als vader en voogd over zijn kinderen bij Annetje Gerritsdr­ Roo en Jan Philipsz­ gehuwd met Simontje Adriaensdr­ enige dochter van Trijntje Gerritsdr­ Roo,­ allen kinderen en erfgenamen van jonge Gerrit Gerritszn­ Roo en Maritje Dircksdr­ beiden z.­g.­ verkopen Everard van Lodesteyn burgemeester van Delft 2 morgen land gelegen in het Langeveld,­ belend NO de Wildernis en Pieter Jansz­ van Langevelt,­ ZO Pieter Jansz voorsz.­,­ ZW de heer van Wimmenum en NW de Wildernis,­ voor 1200 gulden contant.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 1677, f. 19, dd. 22-05-1656

 Pouwels Cornelisz­ Schoter wonende Langeveld stelt bij brief van 21-­3-­1647 van Everard van Lodesteyn burgemeester van Delft aangestaan te hebben in erfpacht een woning met 7 morgen 3 hond land gelegen in het Langeveld bij de Capelle en kan de erfpacht en de overige betalingen niet meer opbrengen en geeft alles terug,­ inclusief de door hem aangebrachte verbeteringen aan de woningPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 177, f. 23, dd. ca. 27-05-1656

Adriaen Jansz­ van Warmenhoven timmerman alhier als speciale procuratie hebbende van de heer Anthony van Bronckhorst van 26-0­5-­1656 gepasseerd voor Johan van Ruyven notaris te Delft verkoopt Everard van Lodesteyn een erfpacht van 66 gulden als de voorsz.­ Bronckhorst tlv Pouwels Cornelisz­ Schooten van de erfpacht van zekere woning met 7 morgen 3 hond land liggende bij de Capelle tot Langeveld heeft volgens de brief van 21-0­3-­1647Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 177, f. 27, dd. 24-­11-­1656

Jan Huygenzn­ voorsz.­ als procuratie hebbende van de heer Anthony van Bronckhorst verkoopt Everard van Lodesteyn een woning met 7 morgen 3 hond land gelegen bij de Capelle in het Langeveld als Pouwels Cornelisz­ Schooten van de voorsz.­ Bronckhorst in erfpacht hield volgens de brief van 21-­03-­1647,­ welk recht was terugverkocht op 22-0­6-1656,­ voor 1900 gulden contant.

http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/beeldbank/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/6/q/zoekveld/noordwijk/q/begindatum/%5E?zoeken_x=0&zoeken_y=0Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 179, f.6, nov. 1666

Met schepenen van Noordwijkerhout. Adriaen Jansz timmerman als speciale procuratie hebbende van Mr Everard van Lodensteyn oud burgemeester van Delft verkoopt Mr Paulus Tedingh Berckhout, Raad en Meester van de Rekeningen van den Hove van Holland en West- Friesland, zijn zwager, eerst een hofstede met bouwhuis en woning, bergen en boomgaarden gelegen onder Noordwijk en Noordwijkerhout met 26 morgen 1 hond 52 roe als de hofstede met 22 morgen 580 roe gelegen in Noordwijkerhout en 3 morgen 172 roe in Noordwijk en een woning als huis met barg en schuur alsmede 20 morgen 1 hond land gelegen in Noordwijkerhout en Noordwijk, volgens obligatie gepasseerd op 15-11-1666 voor notaris Willem van Assendelft te Delft, groot 46555 gulden 11 st en 3 p.

De percelen in Noordwijkerhout zijn afgebeeld op een kaart van landmeter Stevijn Broeckhuijsen.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief), nummer toegang 506, inventarisnummer 1735, f. 99v en 100, dd. 13-02-1712

Procuratie van de heer Jan Teding van Berkhout, heer van Slijdrecht, tegenwoordig wonende binnen Leijden,  op Willem Boekweijt, secretaris van de beide Noortwijcken, om voor schout en schepenen van Noortwijck te verkopen aan de heer mr. Jan Six, heer van Vromade, schepen en raad van Amsterdam, omtrent zestien mergen zes hond geestland, gelegen op Langevelt alle bij en omtrent de Capelle tot Langevelt

http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/beeldbank/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/6/q/zoekveld/noordwijk/q/begindatum/%5E?zoeken_x=0&zoeken_y=0Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarissen ter standplaat​s Leiden (Oud Notarieel Archief), nummer toegang 506, inventaris​nummer 1735, f. 100v, dd. 13-02-1712

Procuratie van de heer Jan Teding van Berkhout, heer van Slijdrecht​, tegenwoord​ig wonende binnen Leijden,  op Willem Boekweijt, secretaris van de beide Noortwijck​en, om voor schout en schepenen van Noortwijck te verkopen aan de heer mr. Jan Six, heer van Vromade, schepen en raad van Amsterdam, omtrent zestien mergen zes hond geestland, gelegen op Langevelt alle bij en omtrent de Capelle tot Langevelt

http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/beeldbank/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/6/q/zoekveld/noordwijk/q/begindatum/%5E?zoeken_x=0&zoeken_y=0Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 187, dd. 06-04-1712

Willem Boekweijt als procuratie hebbend (voor notaris Gerard Wolf te Leiden, dd. 13-02-1712) van de heer Jan Teding van Berkhout, heer van Sliedrecht, wonende te Leiden, verkoopt voor 100 gulden aan de heer Jan Six, heer van Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, omtrent 16 mergen 3 hond geestland, gelegen in deze heerlijkheid van Noordwijk op Langeveld, alle bij en omtrent de Capelle aldaar, ten NO en NW de Grafelijkheids Wildernisse, ten ZW de hoogedele heer van Noordwijks duinen.

http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/beeldbank/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/6/q/zoekveld/noordwijk/q/begindatum/%5E?zoeken_x=0&zoeken_y=0Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 220, f. 123, dd. 29-06-1793

Voor schout en schepenen van de heerlijkheid van Noordwijk en voor schout en schepenen van het ambacht van 
Noordwijkerhout en de Zilk verkoopt de heer Mr. Jan Six, heer van Hillegom en wonende binnen de stad Amsterdam voor 2650 gulden aan Huijbert Duijvenvoorde, wonende binnen de heerlijkheid van Noordwijk op Langeveld een huismanswoning, barg, schuur, erf en werf met omtrent 16 morgen 3 hond geestland, gelegen binnen de heerlijkheid van Noordwijk op Langeveld bij of omtrent de Capelle aldaar, belend ten NO en NW de Graaflijkheids Wildernis, ten ZW de hoogedele heer van Noordwijks duinen, nog een partij wei- of hooiland gelegen in het ambacht van Noordwijkerhout in de Hoogeveense polder, groot omtrent 2 morgen 3 hond, belend ten ZO Geerlof de Waal, ten ZW Carel Bourgonje, NW de Laan en NO Geerlof de Waal en laatstelijk een partij gelegen als voren groot omtrent 1 morgen 5 hond NO en NW dhr LeijendekkerPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 220, f. 123v, dd. 29-06-1793

Jongste waarbrieven van 30 maart en 6 april 1712.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 220, f. 124, dd. 29-06-1793

Schuldbekentenis van Huijbert Duijvenvoorde, wonende binnen de heerlijkheid Noordwijk op Langeveld aan de heer Wilhelmus Swaack, wonende te Noordwijkerhout, de heer Gerhardus Swaack, Johanna Swaack, Petronella Swaack en Geertruijda Swaack, wonende alle binnen de stad Rotterdam een som van 2000 gulden geleend geld.

Onderpand de zojuist gekochte huismanswoning en landen te Noordwijk en Noordwijkerhout.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 220, f. 124, dd. 29-06-1793

Schuldbekentenis van Huijbert Duijvenvoorde, wonende binnen de heerlijkheid Noordwijk op Langeveld aan de heer Wilhelmus Swaack, wonende te Noordwijkerhout, de heer Gerhardus Swaack, Johanna Swaack, Petronella Swaack en Geertruijda Swaack, wonende alle binnen de stad Rotterdam een som van 2000 gulden geleend geld.

Onderpand de zojuist gekochte huismanswoning en landen te Noordwijk en Noordwijkerhout.Photo: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden. 

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Nationaal Archief, Archief Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland 1502 - 1807, Inv. Nr. 103, 12-08-1793

Leenbrief van de Staten van Holland aan Huibert Duivenvoorde van een perceel land gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot de Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, onder de hand gekocht voor 850 gulden.

Het onversterfelijk erfleen te verheergewaaden met een Rooden Sperwer of een Pond Hollands 

De vorige leenman was mr. Jan Six, heer van Winnemum, heer van Hillegom en Vromade, schepen en raad der stad Amsterdam, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-FrieslandPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer 229, akte nr.1, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Onderpanden:
1. Een huismanswoning, bargen, erven en werven met omtrent 16 morgen en 3 hond geestland, gelegen onder Noordwijk op Langeveld bij of omtrent de Capelle aldaar belend volgens de lesten opdrachtbrief ten NO en NW de Graaflijkheids Wildernissen, ten ZW de hoogedele heer van Noordwijks duinen
2. Een partij wei- of hooiland gelegen in het ambacht van Noordwijkerhout  in de Hoogeveense polder groot omtrent 2 morgen 3 hond, belend ten ZO Geerlof de Waal, ten ZW Carel Bourgonje, ten NW de Laan, den NO Geerlof de WaalPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer 229, akte nr.1, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Onderpanden:
3. Een partij gelegen als voren in de Hoogeveense polder onder het ambacht van Noordwijkerhout, groot omtrent 1 morgen 5 hond, belend NO de heer Leijendekker, ZO de Armelaan ende oude Maandagsche Watering, ZW Katlijn Verbeek, NW de heer Leijendekker
4. Een stuk land volgens Leenbrief van de Staten van Holland van 12 augustus 1793, gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot dePhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer 229, akte nr.1, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen
5. Een partij wei of hooiland volgens den lesten opdrachtbrief gelegen op Langeveld onder deze heerlijkheid groot omtrent 1 morgen 300 roeden belend ten NO de Abdij van Leeuwenhorst, ten ZO en ZW Willem en Neeltje Heemskerk en ten NW de heer Jan Six
6. Een partij weiland groot omtrent 3 morgen gelegen tot Langeveld onder dit ambacht volgens de lesten opdrachtbrief belend ten NO de vrouwe van Wulknitz, ten ZO de Wraaduin, ten NW de heren Paulus en Pieter Lelyveld, ten NW de Luchterduinen
7. Een partij wei en teelland groot te zamen volgens bewijs van eigendom van wegens het Gedeputeerde Bestuur van Holland van 01-11-1804 afgegeven 4 m
8.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer ?, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Onderpanden:
1. Een huismanswoning, bargen, erven en werven met omtrent 16 morgen en 3 hond geestland, gelegen onder Noordwijk op Langeveld bij of omtrent de Capelle aldaar belend volgens de lesten opdrachtbrief ten NO en NW de Graaflijkheids Wildernissen, ten ZW de hoogedele heer van Noordwijks duinen
2. Een partij wei- of hooiland gelegen in het ambacht van Noordwijkerhout  in de Hoogeveense polder groot omtrent 2 morgen 3 hond, belend ten ZO Geerlof de Waal, ten ZW Carel Bourgonje, ten NW de Laan, den NO Geerlof de WaalPhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer ?, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Onderpanden:
3. Een parij gelegen als voren in de Hoogeveense polder onder het ambacht van Noordwijkerhout, groot omtrent 1 morgen 5 hond, belend ten NO de heer Leijendekker, ten ZO de Armelaan en de oude Maandagsche Watering, ten ZW Kattlijn Verbeek, ten NW de heer Leijendekker
4. Een stuk land volgens Leenbrief van de Staten van Holland van 12 augustus 1793, gelegen tot Langeveld in het ambacht van Noordwijk strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vooromgaande, noordwestwaarts tot aan den Broek aan den hoek alzo verre Allards Campe strekt en van Allards Campe noordwaarts tot aan de Geest bij de Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Graaflijkheids duinen, en alzo voorts langs dezelve duinen tot dePhoto: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer ?, dd. 30-05-1806

Schuldbekentenis van Huibert Duivenvoorden, wonende op Langeveld, aan de heer Mr. Arend Bernard Swart, griffier der stad Leijden, de som van 2000 gulden.

Veengors toe, met de kleine bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen
5. Een partij wei of hooiland volgens den lesten opdrachtbrief gelegen op Langeveld onder deze heerlijkheid groot omtrent 1 morgen 300 roeden belend ten NO de Abdij van Leeuwenhorst, ten ZO en ZW Willem en Neeltje Heemskerk en ten NW de heer Jan Six
6. Een partij weiland groot omtrent 3 morgen gelegen tot Langeveld onder dit ambacht volgens de lesten opdrachtbrief belend ten NO de vrouwe van Wulknitz, ten ZO de Wraaduin, ten NW de heren Paulus en Pieter Lelyveld, ten NW de Luchterduinen
7. Een partij wei en teelland groot te zamen volgens bewijs van eigendom van wegens het Gedeputeerde Bestuur van Holland van 01-11-1804 afgegeven 4 m
8.Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer ?, dd. 30-05-1806Photo: Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Noordwijk, nummer toegang 906, inventarisnummer ?, dd. 30-05-1806Photo: Bron: Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Noordwijkerhout, Inv. Nr. 498, f. 64, dd. 02-07-1809

"den 2 van zomermaand transporteert Huibert Duivenvoorden aan Dirk Raaphorst een partij wei of hooiland gelegen onder Noordwijkerhout in den Hoogeveenschen Polder groot omtrent eene morgen 500 roeden"Photo: Bron: Gemeentearchief Den Haag, Notarieel Archief, Inv. Nr. 4208, f. 796, dd. 31-10-1810

Inventaris van de nalatenschap van Gerlag Jan Doys, baron van der Does

"op langs de Capel en anderen belend tot aan het Duijn van Huijbert Duijvenvoorden, de landen en duijnen verhuurd tot 2 februarij en de huijsinge tot meij 1815 te samen om 400 gulden 's jaars dog loopende de extra ordinaires verponding voor rekening"

Zie ook: Gemeentearchief Den Haag, Notarieel Archief, Inv. Nr. 4209, folio 86, dd. 29-06-1811Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 621, dd. 26-11-1817

Hypotheek van Job Duivenvoorden en Huibert Duivenvoorden, beide bouwlieden, wonende in Numero 379 in de gemeente van Langeveld onder Noordwijk, jegens de weleerwaarde heer Adrianus Zacharias Josephus Heijdendaal, Rooms-Katholiek priester en pastor van Sassenheim en Voorhout, wonende te Sassenheim voornoemd in Numero 75, een somme van 6000 guldens.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 621v, dd. 26-11-1817

Hypotheek van Job Duivenvoorden en Huibert Duivenvoorden, beide bouwlieden, wonende in Numero 379 in de gemeente van Langeveld onder Noordwijk, jegens de weleerwaarde heer Adrianus Zacharias Josephus Heijdendaal, Rooms-Katholiek priester en pastor van Sassenheim en Voorhout, wonende te Sassenheim voornoemd in Numero 75, een somme van 6000 guldens.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 622, dd. 26-11-1817

Hypotheek van Job Duivenvoorden en Huibert Duivenvoorden, beide bouwlieden, wonende in Numero 379 in de gemeente van Langeveld onder Noordwijk, jegens de weleerwaarde heer Adrianus Zacharias Josephus Heijdendaal, Rooms-Katholiek priester en pastor van Sassenheim en Voorhout, wonende te Sassenheim voornoemd in Numero 75, een somme van 6000 guldens.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 622v, dd. 26-11-1817

Hypotheek van Job Duivenvoorden en Huibert Duivenvoorden, beide bouwlieden, wonende in Numero 379 in de gemeente van Langeveld onder Noordwijk, jegens de weleerwaarde heer Adrianus Zacharias Josephus Heijdendaal, Rooms-Katholiek priester en pastor van Sassenheim en Voorhout, wonende te Sassenheim voornoemd in Numero 75, een somme van 6000 guldens.Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 623, dd. 26-11-1817

Onderpand hypotheek.

"Eene landhoeve bestaande in deszelfs zedert weinige jaren veel verbeterde bouwhuizing, stalling voor veertig koeijen en vier paarden, schuur, twee hooibergen en boomgaard, bepoting en beplanting, getekend met Numero 378 en 379 met bij en aan gelegen wei, hooi- en bouwlanden, te zamen groot 21 mergen 174 roeden staande en gelegen op Langeveld aan de Langevelderlaan onder Noordwijk, belend ten NO de evengemelde laan, ten ZO Huibert Duivenvoorden en de laan van de buitenplaats Boekhorst"Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 623v, dd. 26-11-1817

"ten ZW mevrouw van Wulcknitz en ten NW aan onbebouwde landen, zijnde de gemelde landen op zekere kaart, door Erasmus den Otter, landmeter van Rhijnland, vervaardigd, getekend met de letters A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L waarvan de percelen K met elzenhout beplant, groot 260 roeden en L gelegen zijn tusschen het weiland en de opgenoemde woeste gronden, zijnde het perceel op de kaart getekend met de letter H, groot met de Laan 2 mergen 497 roeden, leenroerig is geweest aan het Huis te Boekhorst.

Nog een partij land op de kaart getekend met de letter M met omtrent 70 roeden gelegen ten O of NO uit den hoek van opgemelde Langevelderlaan, groot 3 mergen 192 roeden

En nog een partij weij of hooiland gelegen agter het voorgaande groot 3 mergen waarvan 7 hond lands leenroerig is geweest aan den Huize van Duivenvoorden, belend de vier laatste percelen in het geheel NO Pieter Ruijgrok"Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 624v, dd. 26-11-1817

"Nog een huijsmanswoning, twee bargen, schuur, erve en werve, met omtrent 16 mergen 3 hond geestland, gelegen op Noordwijk onder Langeveld, bij of omtrent de Capelle aldaar, belend ten NO en NW de Graaflijkheids Wildernisse en ten ZW den Heer van Noordwijks Duinen"

"Nog een partij wei of hooiland, gelegen onder Noordwijkerhout in de Hoogeveense polder, groot omtrent 2 mergen 3 hond, belend ten ZO Geerlof de Waal, ZW Karel Bourgonje, NW de Laan, NO Geerlof de Waal"

"Aan den tweeden comparant getransporteerd den 29 junij 1793"

"Een partij wei of hooiland gelegen tot Langeveld onder Noordwijk, groot omtrent 3 mergen, belend NO mevr. van Wulcknitz, ZO de Vraaduinen, ZW de heren Paulus en Pieter van Lelyveld, NW de Luchterduinen zijnde belast met een erfpacht van eene gulden en tien stuivers aankomende de abdij van Leeuwenhorst, aan den tweeden comparant getransporteerd 22-06-1797"Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 625, dd. 26-11-1817

"Een stuk land gelegen tot Langeveld onder Noordwijk, groot 6 mergen, strekkende met de westzijde tot aan de Veengors vóór ommegaande noordoostwaards tot aan den Broek, aan den hoek al zoo verre als Allands Campe strekt, en van Allands Campe noordwaards tot aan de Geest, bij der Capelle tot Langeveld ende die Geest langs tot aan de Duinen en alzo voort langs dezelve Duinen tot de Veengors toe, mette klingen, bergen, doorn en de conijnen in de voorschreven landen, zijnde leenroerig geweest van de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, aan den tweeden comparant getransporteerd den 12-08-1793 en zijnde zoo als hij verklaarde belast met een som van 1500 gulden Hollandsch, hypotheek van 30-05-1806 bij Mr. Arend Bernard Swart, wonende te Leiden; hypotheek ingeschreven te Leiden 02-12-1811"Photo: Regionaal Archief Leiden, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, Inv. Nr. 63 II, akte 250, f. 625v, dd. 26-11-1817

Bron: Leenregister Graaf van Holland III Rijnland 1222-1650, Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland, 1222-1650, J.C. Kort

www.hogenda.nl 

Hollandse Vereniging 'Ons Voorgeslacht'

262. Een stuk land in Noordwijk in Langeveld met klingen, bergen, doorn en konijnen, strekkend west tot het Veengers omgaand noordoostwaarts langs het broek tot de Hout zover als Allards kamp strekt, noordwaarts tot de geest bij de kapel te Langeveld en langs de geest en de duinen tot het Veengers.

27-7-1447: Frank van de Boekhorst bij opdracht uit eigen, LRK 116 c. Nd.-Holland fol. 1.

De volgende beleningen zijn gelijk aan ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 40, 1985, p. 43 nr. 110 tot:

20-6-1566: Cornelis van de Boekhorst bij overdracht door Adriaan van de Boekhorst Florisz., schildknaap, zijn vader, die lijftocht behoudt, LRK 130 c. Nd.-Holland fol. 81-82, LRK 131 c. Nd.-Holland fol. 13v-14.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: