Photo: Сълзата е най-високо разположеното от Седемте рилски езера. То е и най-плиткото след Рибното езеро. Намира се на 1 370 метра север-северозапад от Вазов връх. Неговата надморска височина е 2 535 метра. Площта на водосборния му басейн е 0,18 кв.км. Площта на водната повърхност е 7 декара. Водният му обем е 15,0 хил.м3. Максималната дълбочина е 4,5 метра. Езерото се смята за начало на река Джерман, приток на река Струма. В близкото минало езерото е носило името Баш гьол
Photo: Езерото Близнака е най-голямото по площ от Седемте рилски езера. Намира се на 1940 м. на север от Вазов връх и се намира на 2243 метра надморска височина. Площта на водосборния басейн е 2,10 кв.км. Площта на водната повърхност е 168,6 декара. Водният обем на езерото е 590 хил.м3, а максималната дълбочина е 27,5 метра. По дълбочина то е на трето място след Окото и Бъбрека. В близкото минало езерото е носило името Чифте гьол
Photo: Езерото „Бъбрека“ е едно от Седемте рилски езера. То е второто по дълбочина след Окото. '

Намира се на 2282 м. надморска височина. Площта на водосборния басейн е 0,54 кв.км. Площта на водната повърхност 85 декара. Водният обем е 1170 хил.м³. Максималната дълбочина в езерото е 28 метра. В близкото минало езерото е носило името Кара гьол.

източник: http://commons.wikimedia.org
Loading...
България / Bulgaria
Public
Езерото „Бъбрека“ е едно от Седемте рилски езера. То е второто по дълбочина след Окото. '

Намира се на 2282 м. надморска височина. Площта на водосборния басейн е 0,54 кв.км. Площта на водната повърхност 85 декара. Водният обем е 1170 хил.м³. Максималната дълбочина в езерото е 28 метра. В близкото минало езерото е носило името Кара гьол.

източник: http://commons.wikimedia.org

+59
3 comments