13 Photos - Jun 3, 2009
Photo: Photo: Photo: Pretty morning.Photo: Next to the entrance to the path.Photo: Photo: Photo: That's San Luis Mountain in the distance (aka Madonna Mtn).Photo: Near the top.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: