104 Photos - Jun 1, 2011
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: เจ้าของ____ ปากเมงรีสอร์ท  กับหลวงพี่ เอ็มPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นักเรียนระดับประถม
จากสามโรงเรียน มาอบรมคุณธรรม ที่วัดเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๘ ต.หนองปรือ  อ.รัษฎา จ.ตรังPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
อบรมคุณธรรมนักเรียน ที่วัดเขาเทียมป่า หมู่ ๘  ต.หนองปรือ  อ.รัษฎา จ.ตรังPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: วัดพระมหาธาตุ  จ.นครศรีธรรมราชPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: