24 Photos - Apr 15, 2016
Photo: Introduktion til byggepladsen af Henrik Greve i kontorer i nabobygning til byggeriet med adresse på St. Kongensgade.Photo: Det er en helt usædvanlig station ud af de københavnske stationer. Den har rulletrapperne på "den anden led" og har sporene over hinanden, fordi der er så lidt plads til den del af "kassen", der rummer perronerne nord-syd. Marmorkirken th og St. Kongensgade tv.Photo: Anledningen til at komme på besøg var at Nora kom for et par uger siden nordfra og i det skete i nederste spor.Photo: Lad os kigge ned i trappetårnet.Photo: Jo, der er 31 meter ned til gulvet. Og støbearbejde er i gang dernede.Photo: Iført sikkerhedsudstyr og gennem adgangskontrol (alle skal helt komme op igen!) påbegynder vi nedstigningen.Photo: På Concoursen, hvor der bliver billetautomater og adgang fra trapper i to sider. En af trapperne skal ned ved A4 flugtvejsskiltet. Den inderste væg støbes nedefra, så heroppe er kun armeringsjernet gjort klar.Photo: Udsigt fra Concoursen op mod Marmorkirken. Dette store hul lukkes til sidst, så der kommer ikke dagslys af betydning ned i skakten. Vi har således et blik, der ikke vil findes efter åbningen i 2019.Photo: Så er vi kommet ned i 31 meters dybde, hvor støbeslangen ender. Henrik Greve har styr på tropperne, alle er kommet vel ned.Photo: Rulletrapperne skal læne sig op i enderne. Det bliver en rejse i sig selv at skulle herned. Måske man hellere skulle gå ned til Kgs. Nytorv?Photo: Ventillationsrøret tv. er midlertidigt.Photo: Her støbes der i dag. Faktisk en ret simpel procedure.Photo: Italienske arbejdere ved at støbe indervæg op mod Marmorkirken på øverste perrondæk.Photo: Fra teknikområde lidt rundt om hjørnet omkring kirken. Den yderste væg er lidt ramponeret og ikke helt tæt. Men når der kommer væg nr. to (se armeringsjernet på gulvet), så skal det hele nok se godt ud.Photo: Nora. Den er blevet skubbet lidt til venstre for udgangshullet, for om et par uger at kunne passere væggen mod Marmorkirken og starte i den sydlige ende. Hér i underste etage er væggene færdigstøbt.Photo: Min kollega kan posere foran Nora. Arbejdet i dag gik ud på at få Nora på plads på "slæden", der skal føre hende igennem stationen. Hun havde lagt sig lidt forkert.Photo: Arbejdere er i gang med at gøre klar til at montere store donkrafte inde bagved.Photo: Og så ind forbi boremaskinen langs med de fine nye foringer i tunnelen mod Østerport.Photo: Bagenden af Nora.Photo: Donkrafte, der presser Nora fremad under arbejdet. De skubber slet og ret til sidste sæt tunnel elementer, der er blevet plads til i røret.Photo: Det færdige rør, men set inde i den arbejdskolonne (= arbejdstog), der kører på det brede spor lige efter Nora. Smalsporet med mandskabsvogn i baggrunden er til transport af afgravet materiale den ene vej og tunnelelementer den anden vej.Photo: Øvre perronspor mod syd er ved at blive skåret ud af den store kasse for at gøre parat til den næste tunnelboremaskine.Photo: På øvre perronspor mod nord, her er der skåret færdigt og vi kigger ind til Københavnerkalken.Photo: Kalken er ganske solid og vandtæt i sig selv. Vi tager lige er par souvenirs. Bemærk flinten. Men lagene højere oppe er mere usikre, og det er helt afgørende at grundvandsstanden ikke sænkes pga byggeriet.