12 Photos - Mar 14, 2016
Photo: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet MiraPhoto: I samarbete
Vasabygdens Pensionärer
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning
Ryska språk- och kulturföreningen Majak
Kultursällskapet Mira