7 Photos - Sep 8, 2014
Photo: TANSSEJA BALKANIN JA VÄLIMEREN ALUEELTA
Manantaisin klo 18.00 - 19.00. Sopii aloittelijoille tai vähän harrastaneille sekä muille kiinnostuneille. Tanssimme helpompia perinteisiä sekä juhlatansseja modernimman musiikin tahdissa Balkanin ja muualta Välimeren alueelta (Israelista, Armeniasta, Kurditansseja). Tervetuloa mukaan tai kokeilemaan! Tanssivetäjä: Ann-Christin Mattbäck.

DANSER FRÅN BALKAN OCH MEDELHAVSOMRÅDET.
Måndagar kl 18-19. Tiden 1.9-24.11.2014. För nybörjare, dem med lite erfarenhet samt övriga intresserade. Vi kommer att dansa lättare traditionella danser samt festdanser till modernare musik från Balkan och övriga Medelhavsområdet (Israel, Armenien, Kurdiska danser). Välkommen med eller bara för att pröva på. Dansledare: Ann-Christin Mattbäck.Photo: TANSSEJA BALKANIN JA VÄLIMEREN ALUEELTA
Manantaisin klo 18.00 - 19.00. Sopii aloittelijoille tai vähän harrastaneille sekä muille kiinnostuneille. Tanssimme helpompia perinteisiä sekä juhlatansseja modernimman musiikin tahdissa Balkanin ja muualta Välimeren alueelta (Israelista, Armeniasta, Kurditansseja). Tervetuloa mukaan tai kokeilemaan! Tanssivetäjä: Ann-Christin Mattbäck.

DANSER FRÅN BALKAN OCH MEDELHAVSOMRÅDET.
Måndagar kl 18-19. Tiden 1.9-24.11.2014. För nybörjare, dem med lite erfarenhet samt övriga intresserade. Vi kommer att dansa lättare traditionella danser samt festdanser till modernare musik från Balkan och övriga Medelhavsområdet (Israel, Armenien, Kurdiska danser). Välkommen med eller bara för att pröva på. Dansledare: Ann-Christin Mattbäck.Photo: TANSSEJA BALKANIN JA VÄLIMEREN ALUEELTA
Manantaisin klo 18.00 - 19.00. Sopii aloittelijoille tai vähän harrastaneille sekä muille kiinnostuneille. Tanssimme helpompia perinteisiä sekä juhlatansseja modernimman musiikin tahdissa Balkanin ja muualta Välimeren alueelta (Israelista, Armeniasta, Kurditansseja). Tervetuloa mukaan tai kokeilemaan! Tanssivetäjä: Ann-Christin Mattbäck.

DANSER FRÅN BALKAN OCH MEDELHAVSOMRÅDET.
Måndagar kl 18-19. Tiden 1.9-24.11.2014. För nybörjare, dem med lite erfarenhet samt övriga intresserade. Vi kommer att dansa lättare traditionella danser samt festdanser till modernare musik från Balkan och övriga Medelhavsområdet (Israel, Armenien, Kurdiska danser). Välkommen med eller bara för att pröva på. Dansledare: Ann-Christin Mattbäck.Photo: TANSSEJA BALKANIN JA VÄLIMEREN ALUEELTA
Manantaisin klo 18.00 - 19.00. Sopii aloittelijoille tai vähän harrastaneille sekä muille kiinnostuneille. Tanssimme helpompia perinteisiä sekä juhlatansseja modernimman musiikin tahdissa Balkanin ja muualta Välimeren alueelta (Israelista, Armeniasta, Kurditansseja). Tervetuloa mukaan tai kokeilemaan! Tanssivetäjä: Ann-Christin Mattbäck.

DANSER FRÅN BALKAN OCH MEDELHAVSOMRÅDET.
Måndagar kl 18-19. Tiden 1.9-24.11.2014. För nybörjare, dem med lite erfarenhet samt övriga intresserade. Vi kommer att dansa lättare traditionella danser samt festdanser till modernare musik från Balkan och övriga Medelhavsområdet (Israel, Armenien, Kurdiska danser). Välkommen med eller bara för att pröva på. Dansledare: Ann-Christin Mattbäck.Photo: Israeli dancePhoto: Turkish dancePhoto: Turkish dance